Hoppa till huvudinnehåll

Swedish Initative for ABS Knowledge Transfer within Academia - Sikta-ABS

Det är en självklarhet att ett företag ska respektera lagarna i länder där de är verksamma. Inom många verksamheter krävs rutinmässiga riskanalyser med avseende på påverkan på arter och naturtyper. Vi respekterar kunskaper hos ursprungsbefolkningar och drar lärdom från sedvanor som uppkommit i lokala samhällen. Vi ser hur viktiga de lokala grupperna är för skyddet av biologisk mångfald och att de inspirerar till en mer hållbar förvaltning av naturresurser. Men trots att dessa saker är en förutsättning för att vi ska nå globala klimat- och miljömål och trots att vi hyser stor respekt för länders suveränitet vad gäller deras egna tillgångar finns det områden där processerna stannat av. Där det krävs mer samtal, mer förtroende och lyhördhet, längre väntan och tydligare markeringar om en vilja att göra rätt. Men lagarna är relativt nya och många som berörs är oroliga att göra fel, eller motarbetas.

Forskning på genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser är ett sådant område. På dessa sidor kan du läsa om ett projekt vid SLU Centrum för biologisk mångfald som erbjuder ett stöd till lärosäten i frågor som rör Nagoyaprotokollet.

Publicerad: 10 januari 2022 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Kontakt:

Frågor eller funderingar om projektet? Skriv till sikta-abs@slu.se

Postadress:

SLU Centrum för biologisk mångfald 
Institutionen för stad och land 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Box 7012 
750 07 UPPSALA 

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…