Hoppa till huvudinnehåll

Swedish Initative for ABS Knowledge Transfer within Academia - Sikta-ABS

Vi lever i en tid då vi ser det som en självklarhet att använda naturresurser på ett hållbart sätt. Vi tänker på eventuella konsekvenser för både miljö och medmänniskor när vi planerar för en ny verksamhet. Ändå finns det områden där de processer som skapats för att hjälpa oss att uppnå detta i stort stannat av. Det handlar om forskning vid svenska högskolor och hur import av vissa typer av naturresurser ännu sker utan att ta hänsyn till vare sig lagstiftning eller de suveräna rättigheter som länder har över sina naturresurser. Orsakerna tros vara flera, men ofta handlar den enskilde forskaren i kläm. I ett nytt projekt vid SLU CBM byggs nu stödinsatser upp för att förändra detta. 

Publicerad: 02 juli 2021 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Kontakt:

Frågor eller funderingar om projektet? Skriv till sikta-abs@slu.se

Postadress:

SLU Centrum för biologisk mångfald 
Institutionen för stad och land 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Box 7012 
750 07 UPPSALA 

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…