På gång inom SIKTA-ABS

Senast ändrad: 02 juli 2021
Ovanifrån syns personer runt ett sammanträdesbord. Foto.

Här finns information om aktuella och kommande aktiviteter inom projektet.

På den här sidan publicerar vi de kurser, workshops och möten som personal vid högskolor kan delta i.

I nuläget finns inga datum spikade men grovt ser schemat ut så här:

  • Workshops – start hösten 2021
  • Kurser för personal vid forskningsstöd - slutet av hösten 2021 målgruppsanpassade kurser
  • Nationella samverkansmöten – start jan-feb 2022

Vilka kan delta?

I nuläget vänder sig projektet framför allt till personer som i sin yrkesroll hjälper forskare administrativt och rådgivande. I första etappen har inbjudan gått ut till alla svenska högskolor. Det är dock möjligt för personal vid samtliga statliga forskningsverksamheter att delta. Hos de organisationer där inga projektdeltagare valts ut centralt kan enskilda kontakta projektet för att diskutera möjligheterna till deltagande. Kontakta oss om du inte fått inbjudan!