Triekol (Transport Infrastruktur Ekologi)

Senast ändrad: 18 augusti 2017
AnnaMariaWrempInfrastruktur418279.jpg

Triekol är ett forskningsprogram med finasiering från Trafikverket om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi.

Målet med Triekol är att ta fram metoder som kan hjälpa transportsektorn att bidra till att ekologiska funktioner och kvalitéer i landskapet upprätthålls och om möjligt förbättras. Arbetet inom programmet liksom resultaten ska så långt som är lämpligt kopplas praktiskt till Trafikverkets pågående verksamhet och kunna användas vid planering av nya väg- eller järnvägsprojekt, bristanalyser av befintlig infrastruktur, åtgärdsplanering och drift/underhåll.

Triekol koordineras av Centrum för biologisk mångfald och Inst. för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Calluna AB. Programmet initierades 2009.

 

Här kan du läsa mer:

 

 

Fakta:

Forskare vid CBM som medverkar i Triekol är Tommy Lennartsson och Jörgen Wissman, båda delprojektledare.

Finansiering

Trafikverket (2009-2011) (2012-2015)

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se