Go to the forest! Exploring the ordering of Swedish Nature-Based Integration

Senast ändrad: 02 november 2020
Närbild på händer som gör upp eld vid en eldstad utomhus. Foto.

Frågan om bevarandet av biologisk mångfald kan inte separeras från en bredare samhällsdebatt. Den här artikeln sätter ljus på de idémässiga kopplingarna mellan föreställningarna om den svenska naturen och tankegods från nationalismen på den politiska yttersta högerkanten. Det höjs ett varningens finger för att naturvård på grund av detta skulle kunna bli indraget i större samhälleliga konflikter.

Artikel:  Singleton, B. E. (2020) Go to the forest! Exploring the ordering of Swedish Nature-Based Integration. Environment and Planning E: Nature and Space. DOI: 10.1177/2514848620962420

Författare: Ben E. Singleton

Länk: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2514848620962420

 

Naturbaserad integration är en stadigt växande aktivitet i de nordiska länderna. Det är en populär, men omtvistad metod för att komma tillrätta med ett antal samhälleliga utmaningar: att integrera nyanlända i deras nya hemland, och också det allmänna problemet med ett allt större gap mellan den moderna människan och naturen. Den här artikeln undersöker hur kategorier såsom “nykomlingar”, “svenskar”, och “natur” är konstruerade genom naturbaserad integration, och konsekvenserna av dessa konstruktioner.

Läs mer på den engelska sidan om denna artkel. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se