The evolution of the super-whale. Complexity and simplicity in environmental communication

Senast ändrad: 23 maj 2019

Genom att tala om VALEN i olika sammanhang, skapas bilden av en mytisk super-val, som besitter alla valars egenskaper. Det finns både positiva och negativa effekter av att använda generaliseringar inom miljökommunikation.

Artikel: "The evolution of the super-whale. Complexity and simplicity in environmental communication"

Författare: Benedict E. Singleton, Centrum, för biologisk mångfald

Länk: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X1730845X?dgcid=author

Artikeln går att läsa online utan kostnad fram till 22 november.

 

Metoder och resultat

I denna artikel används konflikterna kring valfångst för att undersöka två tendenser inom miljökommunikation. För det första, det strategiska användandet av generaliseringar inom olika arter som en del av argumentationen på ett generellt plan. För det andra, tendensen att liknande diskursiva modeller används kring nya frågeställningar.

Undersökningen består av en litteraturstudie inom det antropologiska fältet och miljökommunikation.

Artikeln pekar på vikten av en medvetenhet kring både de potentiellt positiva och negativa effekterna av vissa kommunikationsmodeller inom miljöfrågor. Den sätter bland annat ljus på när och var biologisk mångfald och homogenitet används selektivt i frågor inom miljökommunikation.

Praktisk relevans av forskningen

Forskningen som artikeln bygger på syftar till att verka för en mer nyanserad diskussion inom miljöfrågor, för att kunna komma ur fastlåsta positioner och för att främja verklig samhällsförändring. Artikeln har relevans för yrkesverksamma inom alla relevanta fält.

Abstract:

This article discusses the tendency within environmental communication to homogenise diverse situations. Utilising the case of whale conservation it describes how actors on both sides of the whaling debate utilise the 'super-whale' – a homogenised discursive construct. The article argues that there are pragmatic advantages to such framing of environmental situations but also costs. In the case of whale conservation, the super-whale maintains focus on whaling rather than other, arguably more pressing, threats to whale species. More generally, utilising such framing tactics arguably prevent the voicing of new narratives about the global social order.

Ur artikeln: "By talking about the whale, an image of a single whale possessing all of these traits emerges. But such a creature does not exist. It is a mythic creation – a "super-whale," which has come to represent all species of cetaceans." (Kalland, Management by totemization: whale symbolism and the anti-whaling campaign, Arctic 46 (1993) 124–133.)


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se