Traditional semi-natural grassland management with heterogeneous mowing times

Senast ändrad: 23 maj 2019

Blomrika slåtterängar är viktiga för arter som behöver pollen och nektar (blomresurser). Vanligen rekommenderas ett sent slåtterdatum för att växter ska hinna blomma och sätta frö, men detta innebär samtidigt att alla blomresurser slås bort. Studien undersöker hur heterogena slåttertidpunkter påverkar tillgången av blomresurser i landskapet.

Artikel: Traditional semi-natural grassland management with heterogeneous mowing times enhances flower resources for pollinators in agricultural landscapes

Författare: Line Johansen, Anna Westin, Sølvi Wehn, Anamaria Iuga, Cosmin Marius Ivascu, Eveliina Kallioniemi, Tommy Lennartsso

Referens: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00619

 

Metoder och resultat

I byn Botiza i Transylvanien inventerades växter och blomrikedom i 31 slåtterängar som traditionellt slås vid olika tidpunkter: tidigt (slutet av juni), medel (slutet av juli) och sent (mitten av augusti). Olika slåttertidpunkter bidrar till ökad tidsmässig blomrikedom. Tidigt slagna ängar hinner blomma om och i mitten av sommaren utgör de en viktig blomresurs. Nyslagna ängar saknar då blommor och oslagna ängar har mest överblommade växter.

Pollen- och nektarberoende arter behöver ha tillgång till blomresurser under hela sommarsäsongen. Slåtter som är utspritt i tid bidrar till detta givet att ängar med olika slåttertidpunkter finns inom räckhåll för arterna.

För att öka överlevnaden för pollen- och nektarberoende arter i ett landskap kan man dela upp slåttern under säsongen så att en del slås tidigt. Nästa del kan slås då den först slagna delen hunnit få nya blommor.

Praktisk relevans av forskningen

Studien kan ha praktisk relevans för alla som planerar eller arbetar praktiskt med slåtter.

Bilden visar landskapet som vi inventerade. I förgrunden syns en tidigt slagen äng som blommar om, och bakom nyslagen äng och ännu längre bak (grå) helt oslagen äng.


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.borg@slu.se