Vem forskar om vad?

Senast ändrad: 20 augusti 2018

Här finns olika ämnesområden listade, samt forskare vid CBM som är kunniga inom dessa ämnen. Kontakta dem om du vill diskutera något eller fråga något inom ditt intresseområde.

Klicka här för kontaktuppgifter till respektive forskare.

Ämnesområden:

Arter: Djur- och växtarter

Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard, Åke Berg

Biologisk kultur

Anna Westin, Tommy Lennartsson, Weronika Axelsson Linkowski

Biologisk mångfald och myndighetsutövning

Maria Forsberg, Weronika Axelsson Linkowski

Ekosystemtjänster

Karin Gerhardt

Fjällen

Weronika Axelsson Linkowski, Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningsdata

Åke Berg

Förändring och samhällsutveckling

Tuija Hilding-Rydevik, Carole Crumley, Mike Jones, Maria Forsberg

Historisk ekologi

Carole Crumley, Anna Westin, Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Naturbetesmarker

Weronika Axelsson Linkowski, Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson, Anna Westin

Naturvårdsbiologi

Johnny de Jong, Weronika Axelsson Linkowski, Torbjörn Ebenhard

Odlingslandskapet

Åke Berg, Tommy Lennartsson, Anna Westin, Jörgen Wissman

Policyimplementering (Samhälle, politik och juridik) 

Carole Crumley, Tuja Hilding-Rydevik, Torbjörn Ebenhard, Maria Forsberg

Traditionell kunskap

Weronika Axelsson Linkowski, Håkan Tunon, Marie Kvarnström, Anna Westin, Tuija Hilding-Rydevik, Carina Green, Maria Forsberg

Urban ekologi

Frank Johansson, Jörgen Wissman

Skogs- och vattenbruk

Johnny de Jong, Maria Forsberg, Weronika Axelsson Linkowski, Anna Westin, Tommy Lennartsson

Utvecklingsfrågor

Karin Gerhardt


Kontaktinformation