Vem forskar om vad?

Senast ändrad: 15 november 2019

Här finns olika ämnesområden listade, samt forskare vid CBM som är kunniga inom dessa ämnen. Kontakta dem om du vill diskutera något eller fråga något inom ditt intresseområde.

Klicka här för kontaktuppgifter till respektive forskare.

Ämnesområden:

 

Arter: Djur- och växtarter:

Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard, Åsa Fahlman

Bevarandemedicin, One Health:

Åsa Fahlman

Biologiskt kulturarv:

Anna Westin, Tommy Lennartsson, Weronika Axelsson Linkowski, Håkan Tunón, Karin Gerhardt

Biologisk mångfald och myndighetsutövning:

Maria Forsberg, Weronika Axelsson Linkowski

Ekosystemtjänster:

Tuija Hilding-Rydevik

Fjällandskapet:

Weronika Axelsson Linkowski, Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Förändring och samhällsutveckling:

Tuija Hilding-Rydevik, Carole Crumley, Mike Jones, Maria Forsberg

Infrastrukturbiotoper (vägkanter, järnvägar, kraftledningsgator):

Tommy Lennartsson, J-O Helldin, Jörgen Wissman, Åke Berg, Weronika Axelsson Linkowski

Infrastrukturekologi:

J-O Helldin

Historisk ekologi:

Carole Crumley, Anna Westin, Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Juridik (miljöjuridik):

Maria Forsberg

Naturbetesmarker:

Weronika Axelsson Linkowski, Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson, Anna Westin

Naturvårdsbiologi:

Johnny de Jong, Weronika Axelsson Linkowski, Torbjörn Ebenhard

Odlingslandskapet:

Tommy Lennartsson, Anna Westin, Jörgen Wissman

Policyimplementering (Samhälle, politik och juridik): 

Carole Crumley, Tuja Hilding-Rydevik, Torbjörn Ebenhard, Maria Forsberg

Traditionell kunskap:

Weronika Axelsson Linkowski, Håkan Tunon, Marie Kvarnström, Anna Westin, Tuija Hilding-Rydevik, Carina Green, Maria Forsberg

Urban ekologi:

Jörgen Wissman

Skogs- och vattenbruk:

Johnny de Jong, Maria Forsberg, Weronika Axelsson Linkowski, Tommy Lennartsson

Utvecklingsfrågor:

Karin Gerhardt

Vilthälsa:

Åsa Fahlman

Zoonoser:

Åsa Fahlman


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.borg@slu.se