Vem forskar om vad?

Senast ändrad: 01 juni 2021

Här finns olika ämnesområden listade, samt forskare vid CBM som är kunniga inom dessa ämnen. Kontakta dem om du vill diskutera något eller fråga något inom ditt intresseområde.

Klicka här för kontaktuppgifter till respektive forskare.

Ämnesområden:

 

Arter: Djur- och växtarter:

Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard, Åsa Fahlman

Bevarandemedicin, One Health:

Åsa Fahlman

Biologiskt kulturarv:

Anna Westin, Tommy Lennartsson, Weronika Axelsson Linkowski, Håkan Tunón, Karin Gerhardt

Ekosystemtjänster:

Tuija Hilding-Rydevik

Fjällandskapet:

Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Förändring och samhällsutveckling:

Tuija Hilding-Rydevik, Carole Crumley, Mike Jones

Infrastrukturbiotoper (vägkanter, järnvägar, kraftledningsgator):

Tommy Lennartsson, J-O Helldin, Jörgen Wissman, Åke Berg

Infrastrukturekologi:

J-O Helldin

Historisk ekologi:

Carole Crumley, Anna Westin, Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Naturbetesmarker:

Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson, Anna Westin

Naturvårdsbiologi:

Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard

Odlingslandskapet:

Tommy Lennartsson, Anna Westin, Jörgen Wissman

Policyimplementering (Samhälle, politik och juridik): 

Carole Crumley, Tuja Hilding-Rydevik, Torbjörn Ebenhard

Traditionell kunskap:

Håkan Tunon, Marie Kvarnström, Anna Westin, Tuija Hilding-Rydevik, Carina Green

Urban ekologi:

Jörgen Wissman

Skogs- och vattenbruk:

Johnny de Jong, Tommy Lennartsson

Utvecklingsfrågor:

Karin Gerhardt

Vilthälsa:

Åsa Fahlman

Zoonoser:

Åsa Fahlman


Kontaktinformation