Vem forskar om vad?

Senast ändrad: 31 augusti 2018

Här finns olika ämnesområden listade, samt forskare vid CBM som är kunniga inom dessa ämnen. Kontakta dem om du vill diskutera något eller fråga något inom ditt intresseområde.

Klicka här för kontaktuppgifter till respektive forskare.

Ämnesområden:

 

Arter: Djur- och växtarter

Johnny de Jong, Torbjörn Ebenhard, Åke Berg, Åsa Fahlman

Bevarandemedicin, One Health

Åsa Fahlman

Biologiskt kulturarv

Anna Westin, Tommy Lennartsson, Weronika Axelsson Linkowski, Håkan Tunón

Biologisk mångfald och myndighetsutövning

Maria Forsberg, Weronika Axelsson Linkowski

Ekosystemtjänster

Karin Gerhardt

Fjällandskapet

Weronika Axelsson Linkowski, Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningsdata

Åke Berg

Förändring och samhällsutveckling

Tuija Hilding-Rydevik, Carole Crumley, Mike Jones, Maria Forsberg

Infrastrukturbiotoper (vägkanter, järnvägar, kraftledningsgator)

Tommy Lennartsson, J-O Helldin, Jörgen Wissman, Åke Berg, Weronika Axelsson Linkowski

Infrastrukturekologi

J-O Helldin

Historisk ekologi

Carole Crumley, Anna Westin, Tommy Lennartsson, Urban Emanuelsson

Juridik (miljöjuridik)

Maria Forsberg

Naturbetesmarker

Weronika Axelsson Linkowski, Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson, Anna Westin

Naturvårdsbiologi

Johnny de Jong, Weronika Axelsson Linkowski, Torbjörn Ebenhard

Odlingslandskapet

Åke Berg, Tommy Lennartsson, Anna Westin, Jörgen Wissman

Policyimplementering (Samhälle, politik och juridik) 

Carole Crumley, Tuja Hilding-Rydevik, Torbjörn Ebenhard, Maria Forsberg, Benedict Singleton

Traditionell kunskap

Weronika Axelsson Linkowski, Håkan Tunon, Marie Kvarnström, Anna Westin, Tuija Hilding-Rydevik, Carina Green, Maria Forsberg, Benedict Singleton

Urban ekologi

Frank Johansson, Jörgen Wissman

Skogs- och vattenbruk

Johnny de Jong, Maria Forsberg, Weronika Axelsson Linkowski, Tommy Lennartsson

Utvecklingsfrågor

Karin Gerhardt

Vilthälsa

Åsa Fahlman

Zoonoser

Åsa Fahlman


Kontaktinformation