SLU-nyhet

Nytt om naturbetesmarkernas historia

Publicerad: 17 november 2006

Anna Dahlström har skrivit en omfattande avhandling om den historiska hävden i Syd- och Mellansverige.

Dagens naturbetesmarker är spillror av de betade utmarker och hagar som under historisk tid täckte stora arealer i Sverige. För att kunna hävda de återstående naturbetesmarkerna så att deras biologiska mångfald förstärks, behövs kunskap om den historiska hävd som har format markerna. I denna tvärvetenskapliga avhandling analyseras det historiska betestryckets nivå och variation med hjälp av historiska kartor, boskapslängder och bouppteckningar. I boken diskuteras också sambanden mellan betestryck, krontäckning, markförhållanden och produktionen av betesfoder i historiska betesmarker. Naturvetenskapliga frågeställningar kombineras med humanvetenskapliga arbetsmetoder. Avhandlingen lyfter även fram exempel på fodermarkernas hävddynamik, i såväl tid som rum samt i större och mindre skala.

Anna Dahlström är biolog och skrev avhandlingen vid Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

334 sidor
Pris: 150 kr ink moms
Beställning:
SLU Service, Publikationsservice 
C.Barthelsväg 6B, Ultuna  
Box 7075 
750 07 Uppsala 
Tel. 018-67 11 00 
Fax. 018-67 35 00 
Publikation@service.slu.se

Läs artikel i Biodiverse >

 

Pressbilder (klicka för större fil)

 
 Anna Dahlström

 Foto: Urban Emanuelsson


Trädbevuxen slåtteräng med nyhamlade träd i Garphyttans nationalpark, Örebro län.
Foto: Anna Dahlström

 
 Betad skog vid fäboden Valdalsbygget, Dalarna. 
Foto: Anna Dahlström


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker