SLU-nyhet

Inspirerande om naturen runt hörnet

Publicerad: 16 juni 2006

Ett knippe vassrör kan förvandlas till ett hem för vilda bin. Blomrabatten vid husväggen är en rik fjärilsrestaurang och eken i hagen utgör hem för tusentals arter.

På etthundrasextio sidor sammanfattar författarna Ulf Lundwall och Isak Isaksson allt man behöver veta för att skapa en riktigt myllrande mångfald av olika arter där man bor. Närnaturboken handlar om att med små enkla medel ge liv åt betongdjungeln i stan och omgivande natur. Författarna presenterar över tre hundra åtgärder för att gynna diversiteten i stort och smått och pekar samtidigt på den oerhörda mångfald som börjar precis utanför ytterdörren.

– Det är viktigt att vi kommer med konkreta och genomförbara tips. Den här boken ska kunna användas som en handbok för koloniodlaren eller villaägaren som vill göra lite extra för mångfalden i trädgården, säger Isak Isaksson.

– Samtidigt har vi med hela spektrat i boken och lyfter bredare frågor som ska kunna tillämpas på kommunal nivå och av länsstyrelser, fortsätter Ulf Lundwall. Närnaturboken vänder sig till människor i planerande ställning, men vi tror att den kommer att finna många läsare också bland naturintresserade privatpersoner och skolelever.

Över 150 fotografier speglar den myllrande mångfalden runt knuten. Här visas också många av de åtgärder som kan göras för att förbättra livet för alla små kryp. Skapa ett litet fågelbad i trädgården. Anlägg vägtunnlar för grodor. Sätt ut foderhäckar. Så nektarrika perenner i rabatten.

Idéerna samlas kring en ryggrad av nio grundregler som borde genomsyra all kommunal planering: att göra naturen tillgänglig, att bevara vild natur, att värna vattnet, att bevara och skapa gröna samband, att göra svarta ytor gröna, att skapa lika många kvadratmeter ny grön yta som bebyggs, att skapa vilda rum i parker och närnatur, att lösa djurens bostadsbrist, samt att utrota den biologiska analfabetismen.

– De här grundreglerna behövs som en motvikt till de planinstrument som styr stadsutvecklingen, säger Isak Isaksson. Idag naggas parker och närnatur i kanten. Vi får allt mindre kontakt med biologisk mångfald. De växter eller djur som vi inte ser, anser vi oss heller inte ha behov att sätta namn på, och när ingen längre kan namnen blir vi naturanalfabeter. Då får vi svårare att inse betydelsen av att rädda aspgelélaven, hålträdsklokryparen eller den vitryggiga hackspetten.

Bakom boken står Centrum för biologisk mångfald och Svenska Naturskyddsföreningen. Boken ska ses som en del i en större satsning på närnaturens potential för människor i tätorten. Närnaturboken lyfter också många aspekter på tätortsnära natur som rekreationsområde, klassrum och tillhåll för undanträngda arter.

Närnaturboken distribueras via Naturskyddsföreningens naturbutik. 
Rek. ca pris: 200 kr


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker