SLU-nyhet

Naturbetesmarker i ett unikt helhetsperspektiv

Publicerad: 11 juni 2008

Forskningsprogrammet HagmarksMistra, som koordinerats av Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet, har sammanfattat sina forskningsresultat i den populärvetenskapliga boken "Mångfaldsmarker. Naturbetesmarker - en värdefull resurs".

HagmarksMistra (Skötsel av ängs- och hagmarker - ekonomi och ekologi) har tagit ett unikt tvärvetenskapligt grepp om naturbetesmarkernas förutsättningar genom att koppla ihop forskning som belyser ekologi och biologisk mångfald, markanvändningshistoria, ekonomi, produktionsfrågor och sociala aspekter.

Målet för forskningsprogrammet har varit att uppnå skötselsystem som möjliggör en hög biologisk mångfald i naturbetesmarkerna, samtidigt som de som jobbar med betesmarker och betesdjur ska ha god lönsamhet i sin verksamhet. Några av de resultat som framkommit genom forskningen är behovet av ökad flexibilitet och lokal anpassning i skötseln av naturbetesmarker, liksom betydelsen av träd och buskar i hagmarkerna. Tydligt är också att naturvårdsperspektivet måste integreras med en förståelse för lantbruksföretagets förutsättningar.

Efter sju års forskning avslutas nu forskningsprogrammet och resultaten sammanfattas i den populärvetenskapliga boken "Mångfaldsmarker . Naturbetesmarker - en värdefull resurs." 
Med vackra bilder, pedagogiska diagram och populärvetenskaplig text ger boken ny kunskap på ett lättillgängligt sätt.

Pressbilder

(Klicka på bilden för att ladda hem högupplöst fil)

Bokens omslag. 

Nattviol. Foto: Roger Svensson

Foto: Roger Svensson

Foto: Roger Svensson

 

Om HagmarksMistra 

HagmarksMISTRA (Skötsel av ängs- och hagmarker - ekonomi och ekologi) är ett brett tvärvetenskapligt MISTRA-finansierat forskningsprogram med Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) som programkoordinator. Målet för forskningsprogrammet är att kombinera forskning kring ekonomi, ekologi och sociala villkor för att få en hög biologisk mångfald naturbetesmarkerna, samtidigt som de som jobbar med betesmarker och betesdjur ska ha god lönsamhet i sin verksamhet. För mer information se http://www-hagmarksmistra.slu.se .

Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet för forskning och information om biologisk mångfald. CBM är en del av Sveriges implementering av Konventionen om biologisk mångfald och tillkom efter ett regeringsbeslut 1994. Mer information på CBM:s hemsida: http://www.cbm.slu.se 

Fakta:

Redaktör för boken är frilansskribenten Roger Olsson. Boken har producerats i samverkan mellan redaktören och HagmarksMistras forskare.

Mångfaldsmarker. Naturbetesmarker - en värdefull resurs. 
Red. Roger Olsson
Centrum för biologisk mångfald, 2008.
ISBN 978-91-89232-29-7.

För recensionsexemplar kontakta: 
Anna Maria Wremp, informatör, Centrum för biologisk mångfald, 
e-post anna-maria.wremp@cbm.slu.se, tfn 018-67 13 94.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anna Maria Wremp