SLU-nyhet

Perenner i historiskt perspektiv för framtida bevarande

Publicerad: 25 februari 2009

Boken ”Att inventera perenner” är en guldgruva för trädgårdsintresserade som vill få hjälp med att identifiera äldre prydnadsperenner och samtidigt sätta in dem i ett historiskt sammanhang.

I boken beskrivs ett urval av prydnadsperenner som odlats i Sverige före 1940. Utöver botaniska beskrivningar finns här också information om perennernas ursprung, dess väg till Europa och Sverige, förädling, hur och var perennerna odlades, hur länge de har funnits i skandinaviska trädgårdar och när de olika sorterna började erbjudas till försäljning i svenska plantskolor. 

Boken riktar sig till alla som är intresserade av historiska prydnadsperenner, men är också användbar för den som vill få inspiration kring vad som kan passa i äldre trädgårdar från olika decennier. 

Under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet odlades en mängd olika arter och sorter av perenner i Sverige. De flesta är försvunna ur handeln sedan länge och gamla perennsorter som finns kvar i äldre trädgårdar går ofta förlorade när trädgårdarna byter ägare och görs om. Men att bevara perennerna är viktigt. Att växterna överlevt fram till idag visar att de är tåliga, långlivade och väl anpassade till vårt klimat. De har också en värdefull genetisk variation som är viktig att bevara. Dessutom utgör perennerna en viktig del av vår trädgårdshistoria och det finns mycket kulturhistoria knuten till dem i form av historier, traditioner och lokala namn.

Boken "Att inventera perenner" ges ut av Centrum för biologisk mångfald (SLU och Uppsala universitet) som ansvarar för Perennuppropet, en landsomfattande inventering av prydnadsperenner odlade i Sverige före andra världskriget. Uppropet startade 2003 och samordnas av Programmet för odlad mångfald (POM). Målet med Perennuppropet är att hitta och försöka identifiera äldre perennsorter och bevara dem för framtiden. POM kommer att fortsätta samla in perenner till och med 2010. 

Fakta:

Att inventera perenner – en handledning. 
Författare: Linnea Oskarsson
Centrum för biologisk mångfald 2008, CBM:s skriftserie 21
ISBN: 978-91-89232-30-3
Boken säljs via bokhandeln. Ca pris 100 kr.
Återförsäljare beställer via Förlagssystem AB
För recensionsexemplar kontakta anna-maria.wremp@cbm.slu.se 
Pressbilder: http://www.pom.info/aktuellt/perennboken.htm

Programmet för odlad mångfald (POM) är en nationell satsning som samlar in och dokumenterar både kulturväxter och kunskap om odlade växter. Informationen består till lika delar av biologi och kulturhistoria. POM är en del av verksamheten vid Centrum för biologisk mångfald. Mer information: www.pom.info

Centrum för biologisk mångfald (CBM) är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet för forskning och information om biologisk mångfald. Mer information: www.cbm.slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker