SLU-nyhet

Träd- och buskuppropet i ny bok

Publicerad: 23 september 2009

Träd- och buskuppropet är en landsomfattande inventering av äldre prydnadsträd och buskar. Projektet leds av Programmet för odlad mångfald POM, som tidigare har gett ut uppskattade publikationer om perenner, rosor och narcisser. Nu har turen kommit till träd- och buskuppropet, som presenteras i en egen bok.

Träd- och buskuppropet startade 2005 i syfte att kartlägga äldre arter och sorter av prydnadsträd och buskar i Sverige, framför allt sådana som funnits i odling före 1950. Boken beskriver projektet och ger en historisk bakgrund till odlingen av prydnadsträd och buskar i Sverige. Variationer i färg, form och växtsätt presenteras, liksom tips på hur växterna bäst kan skötas och bevaras. I boken finns också en katalogdel som berättar  om handelssortimentet av prydnadsbuskar i Sverige under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Ett sjuttiotal släkten av prydnadsbuskar och klättrande buskar  beskrivs och presenteras med arter, sorter och kort historik. Här finns kända släkten som rhododendron, spirea, syren och schersmin, men också rariteter som mispelhagtorn och pimpernöt.

Både ovanliga släkten och ovanliga sorter av vanliga släkten är det som träd- och buskuppropet hoppas hitta.

- Kring år 1900 fanns ett oerhört rikt sortiment av buskar och träd i odling i Sverige, med en stor variation i bladform, färger och växtsätt. Det är ingen som vet hur mycket av detta som finns kvar idag, säger Katarina Wedelsbäck Bladh, projektledare för Träd- och buskuppropet. Med boken vill vi berätta mer om historien kring dessa kulturväxter men framför allt uppmuntra alla som har värdefulla tips om intressanta träd och buskar att kontakta oss!

Ända sedan Medeltiden har en mångfald av träd och buskar odlats i svenska parker och trädgårdar. Till en början utgick man från det som växte vilt i svensk natur, men i takt med att nya delar av världen utforskades hämtades även exotiska arter hit. Skickliga trädgårdsmästare tog fram sorter som var anpassade till lokala klimat- och markförhållanden och lokala traditioner. Allt detta har resulterat i en mångfald av träd och buskar som idag kan hittas i till exempel slotts- och herrgårdsparker, villa- och koloniträdgårdar, på kyrkogårdar, och i stadsparker runt om i landet.

Knutet till  kulturväxterna finns både en rik kulturhistoria att värna om och en genetisk mångfald som är viktig att ta till vara. Målet för Programmet för odlad mångfald är att kartlägga de odlingsvärda arter och sorter som finns i Sverige och bidra till att bevara dem för framtiden, samt så småningom föra ut de mest värdefulla sorterna i handeln igen.

Pressbilder (klicka på bilden för högre upplösning)

Bokens omslag.

 

En syren med fyllda blommor som hittats i skånska Vintrie. Troligen finns många intressanta lokala former bland de så kallade "bondsyrenerna" ute i landet. De kan vara så vanliga lokalt att man inte ser dem som speciella, men samtidigt kan det vara enda stället i landet där de finns.

Foto: Anna Andréasson

En gammal ask på Gotland. Även riktigt gamla träd är intressanta för träd- och buskuppropet.

Foto: Katarina Wedelsbäck Bladh

Träd och buskar med flikiga blad har varit mycket populära, speciellt under sent 1800-tal. Den här flikboken (Fagus sylvatica 'Asplenifolia') planterades i Kungsparken i Malmö på 1870-talet.

Foto: Anna Andréasson

Hagtorn med dubbla röda blommor. Fynd från Vitemölla i Skåne.

Foto: Anna Andréasson

Tre sorter av hagtorn (Crataegus) avbildade iIllustrirte Garten-Zeitung 1863. Ingen vet om några liknande sorter finns kvar idag.

 

   
Fakta:

Recensionsexemplar: anna-maria.wremp@cbm.slu.se, tfn 018-67 13 94.

Träd- och buskuppropet
Av Anna Andréasson och Katarina Wedelsbäck Bladh
Centrum för biologisk mångfald 2009 
108 sidor
ISBN 978-91-89232-34-1

Programmet för odlad mångfald POM, är en nationell satsning som samlar in och dokumenterar både kulturväxter och kunskap om odlade växter. Informationen består till lika delar av biologi och kulturhistoria. POM är en del av verksamheten vid Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Uppsala universitet. Se www.pom.infooch www.cbm.slu.se

Sedan 2002 har POM initierat ett flertal landsomfattande inventeringsprojekt, så kalladeupprop. Först ut var Fröuppropet som följts av Perennuppropet, Rosuppropet, Lök- och knöluppropet, Frukt- och bäruppropet, Träd- och buskuppropet, Sparrisuppropet och det nystartade Krukväxtuppropet.


Kontaktinformation