SLU-nyhet

Darrar min asp… En ovanlig bok om ett vanligt träd.

Publicerad: 23 oktober 2012

Aspar fungerar som biologiska knutpunkter för andra organismer. Om detta vanliga, fantastiska träd har Bengt Ehnström skrivit en bok, illustrerad av Martin Holmer: ”Asp: darrar min asp, myllrar min värld”.

Aspen är ett ganska vanligt träd. Att det är vanligt skulle kunna tolkas som att det inte är särskilt märkvärdigt. Men Bokframsida Asp – darrar min asp, myllrar min värld. Illustration:Martin Holmer 2012under en asps liv spelar trädet en avgörande roll också för så många andra arters liv, att aspen både är fantastisk och ovanlig i sin roll. Boken ”Asp : darrar min asp, myllrar min värld” ledsagar läsaren genom aspens liv och död och presenterar mängder av naturens spännande personligheter som möts på och i aspen.

Boken är den första sammanställningen av aspens biologiska rikedom. Mer än 500 olika arter lever i och av asp. Hittills har aspen mest varit känd för att ge virke till tändstickor, massa och värmeflis. Nu är det dags för skogsbolag och andra att få upp ögonen för den roll som aspen spelar för naturens mångfald som omfattar såväl den blåskimrande aspfjärilen, den smaragdgröna aspvedbocken, de knallröda aspglansbaggarna, den hiskeliga violettbandade knäpparlarven som den sällsynta vitryggiga hackspetten.

 I denna bok hyllas aspens både biologiska och ekonomiska värden. Under alla sina levnadsstadier är varje asp en biologisk skattkammare. Med den här boken hoppas vi att fler ska hitta till aspens värld och att parkförvaltare, markägare och skogsbolag ska inspireras att skydda och värna asprika miljöer, säger Håkan Tunón som varit med i arbetsgruppen kring boken.

Bengt Ehnström är en av Nordens främsta entomologer och sedan 2012 hedersdoktor vid SLU. Martin Holmer har etablerat sig som en av våra flitigast anlitade naturillustratörer.

Boken har producerats av en arbetsgrupp med Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald CBM, Tom Arnbom, Världsnaturfonden WWF, Isak Isaksson och Eva-Lena Neiman, Naturskyddsföreningen, Bokens layout är gjord av Hanna Eliasson, CBM. (Från SLU Nyheter 2012-10-19)

 Läs hela nyheten i SLU:s nyhetsarkiv

Asp – darrar min asp, myllrar min värld
CBM:s skriftserie 67
Författare: Bengt Ehnström
Illustrationer: Martin Holmer
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, 2012
ISBN: 9789189232822

Boken finns att köps via bokhandeln och internetbokhandeln 

Press: recensionsexemplar kan beställas av Charlotta Warmark, CBM, tfn: 018-672188, e-post: charlotta.warmark@slu.se

För dig som är återförsäljare:
Boken beställs hos Förlagssystem AB
www.fsbutiken.se, 08-657 95 00


Kontaktinformation