SLU-nyhet

SKUD, Svensk kulturväxtdatabas öppnad igen

Publicerad: 09 oktober 2012

SKUD, Svensk kulturväxtdatabas har öppnats på nytt sedan SLU:s IT-avdelning genomfört en nykonstruktion av databasen. Arbetet med att återupprätta databasen har kunnat genomföras tack vare bidrag från Gröna Näringens Riksorganisation (GRO) genom dess medlemmar, men också genom välvilliga bidrag från andra aktörer med koppling till trädgård. Jordbruksverket har dessutom beviljat stöd till projektet med medel från Landsbygdsprogrammet, såväl till nykonstruktionen som till fortsatt utveckling under nästa år.

Många aktörer i branschen har saknat SKUD som referens för namnsättningen av kulturväxter. Etapp 1 av projektet är nu avslutat i och med att SKUD åter har öppnats för användning. Det innebär i sig att användarna inom trädgårdsnäringen, fackhandel, myndigheter, media, intresserad allmänhet med flera nu åter kan söka på namn, referenser med mera beträffande kulturväxternas namnsättning. Jämfört med den förra versionen har vissa sökfunktioner förenklats...

...Läs hela nyhetsinlägget i SLU:s nyhetsarkiv  2012-10-01


Kontaktinformation