SLU-nyhet

Nybyggare i Vilhelmina 4

Publicerad: 25 november 2014

Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut fjärde delen av planerade fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström. Bokverket skildrar hur nybyggare i ett område i södra Lappland utnyttjat omgivningens resurser. Denna volym skildrar hus, hem och handel.

Nybyggarliv i Vilhelmina 4Den fjärde boken i serien Nybyggarliv i Vilhelmina bygger liksom de tidigare på folklivsuppteckningar gjorda av i första hand Nils Eriksson men också av Lisa Johansson samt O.P. Petterssons skrifter.

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av enkla redskap som yxa och kniv. Så småningom fick det tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehållet, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning. Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bland annat smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av annat slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap med mera. De företog också längre marknadsresor österut, till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Tidigare i serien har utgetts:
1. Träd och växter som resurs (2012).
2. Åkerbruk och boskapsskötsel (2012).
3. Jakt, fångst och fiske (2013).

Rolf Kjellström är etnograf och etnolog och har skrivit ett drygt femtontal böcker och 150 andra arbeten om Lappland och Arktis.

Fakta om boken
Nybyggarliv i Vilhelmina. 4. Hus, hem och handel.
 Författare Rolf Kjellström. 
ISBN 978-91-87403-01-9
180 kr inkl. moms.

Boken ingår som nr 132 i skriftserien Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, och  nr 78 i CBM:s skriftserie.

Kontakt
Projektledare för boken på Centrum för biologisk mångfald, SLU: Håkan Tunón: Hakan.Tunon@slu.se

Boken beställs från:
Swedish Science Press Box 118, 751 04 Uppsala 
e-post: info@ssp.nu

telefax 018-365277.  Pris: 180 kr. inkl. moms.


Kontaktinformation