SLU-nyhet

Rapport om tillståndet för den biologiska mångfalden

Publicerad: 20 november 2014

Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen har sammanfattats i rapporten Global Biodiversity Outlook.

Global Biodiversity OutlookVid senaste partsmötet för konventionen om biologisk mångfald, CBD, som hölls i Sydkorea i oktober i år, sammanfattades tillståndet för den biologiska mångfalden i världen. I publikationen Global Biodiversity Outlook 4 finns de senaste sifforna över status och trender, och relevanta slutsatser för det fortsatta arbetet med konventionen.

Här konstateras att många åtgärder har beslutats och delvis genomförts för att nå målen i den strategiska planen, men att fler behövs om förlusten av biologisk mångfald ska kunna stoppas och ekosystemtjänster ska kunna säkras till 2020. Den strategiska planen 2011-2020 för biologisk mångfald består av 20 delmål, de så kallade Aichimålen, som antogs 2010. Global Biodiversity Outlook baseras på de nationella rapporter som varje land arbetat fram.

Den strategiska planen innehåller vision, målsättningar och arbetsprogram för att rädda den biologiska mångfalden och därigenom säkra fungerande ekosystem. Målen i planen ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella förutsättningar.

Läs Global Biodiversity Outlook: www.cbd.int/GBo4/

Läs des svenska nationella rapporten om implementeringen av CBD (på engelska): www.cbd.int/doc/world/se/se-nr-05-en.pdf


Kontaktinformation