SLU-nyhet

Tredje delen i bokverk om Nybyggarliv i Vilhelmina

Publicerad: 26 februari 2014

Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut tredje delen av fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström. Bokverket skildrar hur nybyggare i ett område i södra Lappland utnyttjat omgivningens resurser. Denna volym skildrar jakt, fångst och fiske.

Boken skildrar hur vilt och fisk ”skördades” från den omgivande naturen, både för direkt användning och för avsalu. Handel med vilt var en viktig väg för nybyggaren att få tillgång till varor som man inte själv kunde framställa. Exempelvis var mjöl en eftertraktad vara eftersom odlingsbetingelserna inte var särskilt gynnsamma. Att beskrivning av jakt och fångst utgör onekligen Rolf Kjellströms riktiga paradnummer och även denna gång har han på ett mästerligt sätt fångat de olika tillvägagångssätt.

Nybyggarkulturen kännetecknas av en praktiskt taget total själv- och naturahushållning och för att lyckas var nybyggarna tvungna att låta naturen arbeta åt sig, vilket var ett långsiktigt arbete. Under dessa förutsättningar fick de sedan framleva sitt liv i relativ isolering och utveckla sina arbetsmetoder och seder, sitt levnadssätt och sin uppfattning av livet och naturen i stor frihet efter egen förmåga på den grund förfäderna hade lagt.

Fakta:

Nybyggarliv i Vilhelmina. 3. Jakt, fångst och fiske.Författare Rolf Kjellström
ISBN 978-91-87403-01-9

Boken ingår som nr 125 i skriftserien Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi & nr 75 i CBM:s skriftserie.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Hanna Eliasson