SLU-nyhet

Björk – svart på vitt om myllrande mångfald

Publicerad: 11 juni 2015

I slutet på maj kom en ny bok i den uppmärksammade och omtyckta trädserien – denna volym med björken i fokus.

BjörkbokenDen vackra björken med svarta fläckar på vit näver är ett träd som alla känner igen. Björkens vita stammar och nyutspruckna blad lyser genom dikter, berättelser och bilder av Sverige.

Björkboken är en uppföljare till böckerna ”Sälg: livets viktigaste frukost” (2009) och ”Asp: darrar min asp, myllrar min värld” (2012), och liksom de bägge föregångarna är även denna författad av naturvårdaren Bengt Ehnström i Nås och illustrerad av konstnären Martin Holmer i Vendel.

Bokens titel syftar på alla de organismer som är knutna till björken. Precis som aspen och sälgen fungerar björken som ett drivhus för ett stort antal organismer, såsom fjärilar, fåglar, lavar, mossor, skalbaggar och steklar. Bland fåglarna är gamla björkar med inslag av död ved särskilt viktiga för den hotade vitryggiga hackspetten.

Centrum för biologisk mångfald, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har gemensamt skapat förutsättningar för att producera boken med Bengt Ehnströms kluriga kunskap om kryp i form av text – och Martin Holmers förträffliga illustrationer av alla de kryp som lever med björken.
Boken kan köpas i bokhandeln från den 28 maj.


Kontaktinformation