Hösten 2020 på CBM

Senast ändrad: 19 augusti 2020

Inget är sig likt detta år, inte heller på CBM. Vi hade laddat för supermiljöåret 2020 med bland annat tre konferenser. I och med corona-pandemin har många planer behövt omstöpas och mycket är ännu osäkert. Här är de viktigaste sakerna som vi planerar för och som ni kan hålla utkik efter i våra olika kanaler. På något sätt kommer vårt utåtriktade arbete för biologisk mångfald att fortskrida, även om formerna ännu inte är satta!

Konventionen om biologisk mångfald (CBD)

Partsmöte
I år skulle det globala miljöarbetet ta ett stort steg framåt, genom bland annat ett partsmöte för konventionen om biologisk mångfald (CBD) – kallat COP15. På grund av covid-19 kommer detta möte inte att hållas i år, men förberedande arbete både inom EU och globalt pågår till stor del genom digitala möten. CBM är involverat i förhandlingsprocessen inom CBD genom medarbetaren Torbjörn Ebenhard som deltar i den svenska förhandlingsdelegationen. COP15 är det viktigaste mötet för CBD sedan år 2010, det var nu man skulle formulera nya mål och en strategi till 2030 och 2050, och ta nya krafttag för att verkligen nå dessa mål.

Arbete om hållbart nyttjande
CBD:s "tematiska konsultation" om Hållbart nyttjande av biologisk mångfald (där CBM:s Tuija Hilding-Rydevik var nominerad av Sverige och utvald att delta som en av representanterna för FN:s region "Västeuropa och övriga") som skulle hållas i Schweiz, månadsskiftet mars-april blev uppskjuten. Istället kommer en digital process att genomföras med följande delar:

• Inledande web-möte, heldag 27 juli 2020. Här gavs presentationer av CBD-processens resultat så här långt, presentationer av experter på teman om hållbart nyttjande inom t ex jordbruk, fiske, skogsbruk och traditionell kunskap. Vidare fördes digitala diskussioner.
• Web-enkät klar 18 augusti. Sedan följer några veckors arbete med att besvara en enkät på nätet, baserad på material som sammanfattar diskussionerna hittills inom CBD när det gäller "goals, milestones, targets etc" i relation till hållbart nyttjande, hur det kan definieras, mätas och följas upp.
• On line-forum 7-11 september. Sedan följer ett forum online som pågår i 5 dagar i syfte att bidra till fortsatta diskussioner och konsultationer. Ett antal frågor kommer vara vägledande för forumets diskussioner.
• Avslutande seminarium 6 och 8 oktober. CBD-sekreteriatet ställer samman de preliminära resultaten från enkäten och forumen och resultaten kommer att diskuteras vid ett avslutande web-seminarium för olika tidszonder, 6 och 8 oktober 2020.
• Slutrapport, publicerad före mötet SBSTTA-24. CBD-sekretariatet sammanställer resultaten från enkäten och diskussionerna ovan som en "information note" till Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technical Advice (SBSTTA).

Konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald

Konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald:Hur, vad, och varför ska den övervakas?" i samarbete med Uppsala universitet har flyttats fram till 18 november, 2020.

Mer information finns på: www.biologi.uu.se/gendiv2020


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se