Sveriges lantbruksuniversitet

Personal vid CBM


Antal sökresultat: 17
Weronika Axelsson Linkowski
Weronika Axelsson Linkowski
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672749
E-post: weronika.axelsson.linkowski@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaAnnika Borg
Annika Borg
Kommunikatör vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-671212, 072-5220323
E-post: annika.m.borg@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaJohnny De Jong
Johnny De Jong
Forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-671071, 070-2271914
E-post: johnny.de.jong@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaTorbjörn Ebenhard
Torbjörn Ebenhard
Forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672268, 0767-147587
E-post: torbjorn.ebenhard@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaUrban Emanuelsson
Urban Emanuelsson
Professor vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: 070-6204341
E-post: urban.emanuelsson@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , AlnarpÅsa Fahlman
Åsa Fahlman
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: 0706-106388
E-post: asa.fahlman@slu.se

Arbetsbeskrivning: viltmedicin vilthälsa anestesi immobilisering vilda djur One Health zoonoser sjukdomsövervakning

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald, Box 7016

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 Uppsala , UppsalaMaria Forsberg
Maria Forsberg
Extern resurs vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672135
E-post: maria.forsberg@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald, Box 7016

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 Uppsala , UppsalaKarin Gerhardt
Karin Gerhardt
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-671344, 070-9429055
E-post: karin.gerhardt@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaCarina Green
Carina Green
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672737
E-post: carina.green@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaJan Olof Helldin
Jan Olof Helldin
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672724, 070-6075322
E-post: j-o.helldin@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald, Box 7016

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 Uppsala , UppsalaTuija Hilding-Rydevik
Tuija Hilding-Rydevik
Föreståndare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672768, 0703630059
E-post: tuija.hilding-rydevik@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ämnesfokus: Forskning om förutsättningar för lärande och förändring i olika planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå framför allt i relation till implementering av miljö- och hållbarhetspolitikens mål och dess tillhörande lagstiftning. Hur verkningsfulla olika verktyg som t ex miljökonsekvensbeskrivningar är i detta arbete utgör ytterligare ett forskningsfält. Arbetsuppgifter: Chef för Centrum för biologisk mångfald (CBM), initiering och ledning av forskningsprojekt och forskningsrelaterade uppdrag.

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaMichael Jones
Michael Jones
Konsulent vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +46 73 507 1739
E-post: michael.jones@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaMarie Kvarnström
Marie Kvarnström
Konsulent vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672573, 070-3146710
E-post: marie.kvarnstrom@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaTommy Lennartsson
Tommy Lennartsson
Forskare FLK vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672436, 070-5868381
E-post: tommy.lennartsson@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaHåkan Tunon
Håkan Tunon
Forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672591, 070-3615010
E-post: hakan.tunon@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaAnna Westin
Anna Westin
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672703, 070 295 27 03
E-post: anna.westin@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaJörgen Wissman
Jörgen Wissman
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald

Telefon: +4618-672225, 070-2338737
E-post: jorgen.wissman@slu.se

Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA , UppsalaLoading…