Mer om Biodiverse

Senast ändrad: 07 december 2021
tre nummer av Biodiverse från olika tider

Sedan 1996

Biodiverse kom ut första gången 1996, och har sedan dess spridit kunskap om biologisk mångald till en allt större läsekrets. Så här skrev CBM:s föreståndare vid den tiden, Urban Emanuelsson, i första numret av Biodiverse:

CBM:s uppgift är att vara spindeln i ett nät av forskare, praktiker och administratörer, vilka på ett eller annat sätt sysslar med biologisk mångfald. Vi ska se till att forskningsresultat uppmärksammas och används i praktiskt arbete t.ex. inom skogs- och jordbruk eller i kommunernas arbete med planfrågor. Vi ska komma med förslag till förbättringar av exempelvis olika regelverk så att den biologiska mångfalden säkras på sikt. (...) Vår publikation Biodiverse, som Du nu håller i din hand, ska ge glimtar om forskning och andra aktiviteter och händelser som har betydelse för den biologiska mångfalden.

Redaktör var Nora Adelsköld, och första numret handlade bland annat om tumlare och tulpaner. Sedan dess har många ämnen beskrivits och diskuterats i Biodiverse.

Biodverse startade som en papperstidning och är så fortfarande idag, som nu distribueras till ca 5500 prenumeranter.

Biodiverseonline

Biodiverse finns också som webbtidning, på adressen www.biodiverse.se. Där kan man bläddra i tidningen som pdf, eller läsa varje artikel för sig. På webben publiceras också artiklar på engelska i de fall det förekommer. Du kan prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev för att få veta när ett nyt nummer är ute. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Läsarundersökning 2018

Vad tycker våra läsare om Biodiverse? Vilka ämnesområden intresserar mest, och har läsarna nytta av innehållet? Det här ville vi veta, för att kunna göra det vi gör ännu bättre. Hösten 2018 genomfördes en läsarundersökning av Biodiverse.

Datainsamlingen skedde via telefonintervjuer med prenumeranter utifrån ett slumpmässigt urval av mottagare. Ca 200 intervjuer genomfördes.

Inledningsvis frågades det om läsarskarans sammansättning. Övervägande delen av våra läsare är män (67 %) och 60 år eller äldre. En av de mest glädjande siffrorna som kom fram i undersökningen är att 97 % av de som känner till tidningen (vilket i sin tur var 97 % av de tillfrågade) uppger att de också brukar läsa tidningen. (Och de sex personer som inte läser tidningen hänvisar bland annat till tidsbrist.)

Vi bad läsarna ta ställning till hur de helst vill få Biodiverse. Drygt tre av fyra (77 %) vill fortsätta ha den som papperstidning. Medan 15 % vill ha den som ett nyhetsbrev i e-posten.

I slutet av intervjun fick respondenterna lämna ett sammanfattande betyg på tidningen. 93 % lämnar ett betyg på den övre delen av den 6-gradiga skalan, 6 % på den nedre delen av skalan. Det gav ett medelbetyg på 4,8 av 6 möjliga.

En återkommande åsikt är att tidningens layout borde förbättras. Något vi i och med första numret 2020 har hörsammat, och vi kan nu presentera Biodiverse med nytt utseende.

Sammanfattning av resultatet:
  • 97 % av respondenterna känner till tidningen. 97 % av de som känner till tidningen läser den.
  • Forskning och ny teknik är ämnen som lockar.
  • Tidningens texter och papperskvalitet får goda betyg. Layouten får ett relativt lägre betyg.
  • Fler än hälften uppfattar tidningen som mycket värdefull (betyget 5 eller 6 på sexgradig skala) för att få information om biologisk mångfald.
  • Innehållet i tidningen uppfattas som läsvärt och intressant, och det ligger på en bra nivå svårighetsmässigt.
  • Mottagarna vill fortsatt få tidningen som papperstidning.
  • Tidningen får ett sammanfattande betyg på 4,8 av sex möjliga.

Nya Biodiverse

2020 har vi uppdaterat layouten för Biodiverse, med nya mallar och nytt utseende. Tomas Rudström på Södra tornet är den som gjort mallarna. Tidningen är tryckt på pappret Arctic volume white, och är FSC-märkt.

Ge gärna tidningen vidare till någon annan som är intresserad efter det att du läst färdigt den!

Fakta

Utgivningsbevis: Biodiverse har utgivningsbevis för periodisk tidskrift från PRV med nr. 21404.

Ansvarig utgivare för Biodiverse är föreståndaren vid Centrum för biologisk mångfald.

Redaktörer:

Nora Adelsköld 1996-1997
Anna Burman 1997-2000
Anna Blomberg 2000-2001
Håkan Tunón 2002-2004
Anna Maria Wremp (vik.) 2007-2008
Mats Hellmark (vik.) 2010
Oloph Demker 2005-2012
Hanna Eliasson 2012-2014
Annika Borg 2014-

 


Kontaktinformation

Tidningen Biodiverse från CBM:

Annika Borg, redaktör
SLU Centrum för biologisk mångfald, institutionen för stad och land
annika.m.borg@slu.se, 018-67 12 12, 072-522 03 23