Sveriges lantbruksuniversitet

Utställning: "Livets träd - trädets liv"

Utarmandet av den biologiska mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor och den förtjänar mer uppmärksamhet. Det är bakgrunden till den internationella dagen för biologisk mångfald, som proklamerats av FN den 22 maj - för att öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Med anledning av biologiska mångfaldens dag  anordnar CBM i år en utställning: "Trädets liv - livets träd", i natursköna Tyresta nationalpark och naturum Nationalparkernas hus. Läs mer om detta evenemang, och om biologiska mångfaldens dag - klicka på knapparna nedan.

utsällning-tall -collage_w400.jpg

Utställning: Livets träd- trädets liv

Välkommen till en utställning utöver det vanliga!

En kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan konst och natur, med träden i centrum. Vad händer när man sammanför entomologens kunskap, illustratörens blick, och textilkonstnärens kreativitet?

Välkommen till vernissage 27 maj kl 13!