The International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Senast ändrad: 29 september 2020

CBM har varit medlem i Internationella naturvårdsunionen (IUCN) sedan 2005.

Den Internationella naturvårdsunionen (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) grundades 1948 och har betecknats som världens största naturvårdsorganisation med över 1000 ideella organisationer, myndigheter och stater som medlemmar. IUCN arbetar för att det på vetenskaplig grund ska bedrivas ett uthålligt nyttjande, skydd och bevarande av naturresurser. I sex olika kommissioner samlar IUCN över 10 000 experter som arbetar med artskydd och bevarande av den biologiska mångfalden. Den största av dessa kommissioner är Species Survival Commission (SSC), som bland annat har hand om IUCN:s rödlistor över hotade arter.

Den tvärvetenskapliga synsätt som är grundläggande för CBM:s verksamhet passar väl in i strategin för IUCN. För att kunna bevara naturen vi behöver kunskap om relationen mellan människa och natur. Genom vår förvaltning av naturen, både i traditionella och moderna system, har människor en stor inverkan på ekosystem och dess tjänster. Forskning om hur människor tänker och agerar, verkan av olika politiska verktyg, och hur historisk förvaltning utvecklat och bevarat naturvärden, har en lång tradition inom CBM. Genom att vara en medlem av IUCN har CBM tillgång till ett av världens största nätverk av specialister världen inom detta område.

IUCN World congress 2016

Hur Sverige har lyckats engagera medborgare i arbetet med naturvård och vilka erfarenheter som finns av att jobba med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Det är två ämnen som SLU presenterar på internationella naturvårdsunionens (IUCN) världskongress som pågick 1–10 september 2016.

CBM:s TUija Hilding-Rydevik och Mike Jones medverkade båda vid kongressen. Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för Centrum för biologisk mångfald (CBM), kommer att berätta om de första svenska erfarenheterna av att använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Användningen i Sverige är i ett tidigt utvecklingsskede och det finns ännu ingen standardisering i hur ekosystemtjänstanalyser bör eller kan genomföras.

Mike Jones, som är konsulent (praktiker) vid CBM, arbetar inom IUCN och gav vid kongressen 2016 fem presentationer och moderera flera workshops.

Här kan man läsa mer om deras medverkan. (länk till ny sida)

Här kan man läsa "Navigating Island Earth. The Hawai'i Commitments". (PDF på webbsidan iucn.org.)