Nordiska ministerrådet

Senast ändrad: 25 februari 2020

Nordiska ministerrådet finansierar ”Nordic Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services”, baserat på IPBES’ metoder och tillvägagångssätt. Inom ramen för detta uppdrog Naturvårdsverket åt en grupp på CBM (Håkan Tunón och Marie Kvarnström) att samordna arbetet med tillämpning av lokal och traditionell kunskap i bedömningen.

Slutsatser från studien Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems - an IPBES like assessment, gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet, visar på att sociala och kulturella likheter är en styrka i de nordiska länderna, som exempelvis intresset för friluftsliv och turism i kustnära områden. Men för att bibehålla kusten biologiska mångfald bör socio-ekonomiska och kulturella faktorer integreras bättre för att förstå naturens förändringar.

Rapporten från studien heter Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like assessment. Läs den här:

Volym 1: The general overview
Volym 2: The geographical case studies, Summary for Policy Makers

Läs mer om IPBES på www.ipbes.net

Pressmeddelande från Nordiskt samarbete


Kontaktinformation