Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Senast ändrad: 02 juli 2020

Vid Naturvårdsverket finns ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Rådet sammanträder två gånger per år och består av inbjudna forskare och representanter för myndigheter. Rådet bistår främst i arbetet inom den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) men bidrar även till arbetet inom SBSTTA, det tekniska och vetenskapliga organet för Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Kontaktperson på Naturvårdsverket är Cecilia Lindblad.

CBM har tre ledamöter i rådet: Tuija Hilding-Rydevik, Torbjörn Ebenhard och Tommy Lennartsson.