Sveriges lantbruksuniversitet

Mångfaldskonferensen 2017

Skogslandskapet - en mångfald av mål och brukande

Skogen ska räcka till mycket. Samhället har satt upp ambitiösa mål för produktion, kulturmiljö- och naturvård, men de har visat sig svåra att nå i praktiken. På Mångfaldskonferensen 2017 ställer vi oss frågan om och hur en landskapsansats vid förvaltning av skog kan bidra till ökad måluppfyllelse. Välkommen till Mångfaldskonferensen 2017, den 4-5 oktober i Uppsala!

Publicerad: 07 november 2018 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se