Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt? Mångfaldskonferensen 2018

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterade IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Vad betyder IPBES-rapporten för Europa, och för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige?

17 oktober anordnas Mångfaldskonferensen 2018 av Centrum för biologisk mångfald, tillsammans med Naturvårdsverket, KSLA och Naturhistoriska riksmuseet.

Mer om IPBES-rapporterna

Konferensen kommer behandla två av rapporterna som beslutades av IPBES i mars 2018, samt en IPBES-liknande nordisk studie om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kustområden. Läs mer om rapporterna och IPBES här.

Dokumentation

Här finns filmer från föreläsningarna på konferensen, och konferensrapport för nedladdning.

Publicerad: 07 december 2018 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Loading…