IPBES

Senast ändrad: 07 december 2018
ipbes-session-foto torbrörn ebenhard_w400.jpg

IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPBCC och är en internationell mellanstatlig plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. IPBES bedömer tillståndet för planetens biologiska mångfald, ekosystem och dess betydelse för människors välbefinnande, samt tar fram kunskap om fungerande politiska strategier för beslutsfattare runt om i världen.

Vid det senaste plenarmötet i Medellin, Colombia, i slutet på mars 2018 fastställdes fem nya rapporter. En av dem handlar om markanvändning och förlust av naturtyper genom exempelvis överexploatering, fragmentering, och utarmning och förorening av jordar och sötvatten. Fyra rapporter innehåller bedömningar av tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i fyra olika regioner: Europa och Centralasien, Asien och Oceanien, Afrika, och Amerika.

De fem tematiska rapporterna som IPBES är under revidering efter de internationella förhandlingarna, och kommer att publiceras under året. Sammanfattningen för beslutsfattare (Summary för policy makers) av dessa fem rapporter är dock redan publicerade.

Den regionala rapporten för Europa och Centralasien (ECA) täcker förutom Europa även Turkiet, Israel och alla länder i det forna Sovjetunionen, det vill säga från Island till Kamtjatka. Rapporten har skrivits av 120 experter från 36 länder, och ytterligare 150 experter har lämnat synpunkter under arbetets gång, många av dem representerande regeringar. Totalt har över 4000 olika vetenskapliga publikationer och andra källor använts i kunskapssammanställningen.

Konferensen tar sin utgångspunkt i ECA och rapporten om Land Degredation, samt en ny IPBES-liknande studie om livsmiljöer i nordiska kustområden:

  • Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia:

https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca

  • Assessment report on land degradation and restoration:

https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr

 

 

Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES) grundades 2012 av drygt 100 regeringar, med syftet att skapa en global kontaktyta mellan kunskapsbärare och beslutsfattare, bedöma tillståndet för världens biologiska mångfald och presentera resultatet på ett policy-relevant sätt. Både regeringar och organisationer, till exempel Konventionen om biologisk mångfald, kan genom IPBES ”beställa” tematiska bedömningar av olika aspekter av bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se