Program

Senast ändrad: 16 oktober 2018
mK18_nya vägar framåt_200.jpg

Konferensen hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Program

08:30  Registrering

09:00  Välkommen!
(Naturhistoriska riksmuseet, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Kungliga Skogs- och lantbruksakademien (KSLA), Centrum för biologisk mångfald (CBM)

09:30  IPBES och nordiska IPBES-liknande studien
Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket
Vad är och gör IPBES (Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services)? Tidigare och kommande rapporter, och de nu aktuella rapporterna: om tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa och Centralasien och om land-degradering och restaurering. Läs mer om rapporterna här

09:45  Tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Ulf Molau, Göteborgs universitet
Tillstånd och trender för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, baserat på IPBES-rapporterna. Konsekvenser av förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för samhället.

10:05 Frågor och diskussion

10:15 Fika                

10:45 Drivkrafterna bakom hot mot biologisk mångfald
Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre
Vad består problemen av? Vilka är de bakomliggande drivkrafterna som skapar hot mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna?

11:10 Lösningar
Camilla Sandström, Umeå universitet
De två IPBES-rapporterna beskriver hur hoten mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan avvärjas, och hur vägar mot större hållbarhet kan skapas.

11:30 Frågor, diskussion och övning

12:00 Lunch  

13:10 Inledning till eftermiddag

13:20 Nordic assessment: Tillstånd, drivkrafter, lösningar
Monica Hammer, Södertörns högskola
, samt Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet.
Den nordiska kustzonstudien beskriver tillstånd, drivkrafter och lösningar för biologisk mångfald i nordiska kustsamhällen.

13.50 Nordiska IPBES-liknande studien – kunskapssystem
Håkan Tunón och Marie Kvarnström, CBM
Vad är ett kunskapssystem? Hur olika kunskapssystem hanteras i IPBES-rapporterna och i Nordiska kustzonstudien. Baserat på frågan om lokal och traditionell kunskap.

14:10 Frågor och diskussion

14:25 Fika

15:00 Utdelning av Kålrotsakademiens Stora pris. (Kålrotsakademien är akademien för främjandet av den svenska matens kulturarv).

15:15 Relevans och konsekvenser för Sverige. Vilka är de stora utmaningarna och vad är potentialen? Röster från sex olika organisationer ger sina reaktioner på dagen, som inledning till en paneldiskussion, med Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket; Mikael Karlsson, Agenda 2030-delegationen; Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna; Markku Rummukainen, Lunds universitet och Nationell kontaktpunkt IPCC; Marie Stenseke, Göteborgs universitet; Jan Terstad, enhetschef på Miljö- och energidepartementet.

16:00 - Eftermingel