Hoppa till huvudinnehåll

Mångfald i matlandskapet. Mångfaldskonferensen 2024

10 oktober 2024 på Ultuna

Mångfald i matlandskapet

Vårt landskap har formats av vår matproduktion, och vilken mat som vi producerar och konsumerar påverkar också vårt framtida landskap. Men landskapen utarmas och biologisk mångfald fortsätter minska, och en av de stora drivkrafterna är de dominerande metoderna i vår nuvarande livsmedelsproduktion. Det finns många olika bilder av hur landskapet behöver förändras och/eller upprätthållas för att bli mer uthålligt, inte minst med tanke på ökade klimatförändringar. Kan vi enas om en gemensam målbild, och hur ser vägen dit ut? Vilken framtidsvision vi har för de olika matlandskapen? 

Arrangörer för MK24 är SLU Centrum för biologisk mångfald och SLU Future Food.

Publicerad: 28 juni 2024 - Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…