Att skriva om natur 2010

Senast ändrad: 03 mars 2022

Den 16 april 2010 samlades 26 deltagare på Naturvårdsverket i Stockholm för ett seminarium om att skriva om natur.

 
Deltagarna kom bland annat från länsstyrelser, kommuner och naturvårdsstiftelser. Kursledaren Thomas Öberg, Natur i Norr, är en erfaren skribent som arbetat med utställningstexter, skyltar och foldrar bland annat på Ájtte Museum och för länsstyrelsen i Norrbotten.

Under dagen diskuterades hur man skriver texter som fångar den breda målgruppen naturintresserad allmänhet. Hur kan man ta ett steg från den traditionella naturbyråkratprosan som ofta kännetecknar skyltar och foldrar i naturvårdssammanhang. Thomas gick igenom tjugo punkter att tänka på när man skriver. Under Thomas ledning analyserades också deltagarnas egna texter stilgrepp och grupper reflekterade över fallgropar och möjligheter i skrivandet.

Ladda Thomas eget material "Att skriva om natur" som tagits fram för CNV.
Kortversionen"Tjugo råd om naturtexter för ett bättre skrivande".  
Läs om Thomas Öberg på Naturmorgons hemsida.
Läs om företaget Natur i Norr.
Läs CNV:s intervju med Thomas.

 

Kommentarer från deltagarna:

  • Bra upplägg!
  • TACK för en mkt bra kursdag!
  • Det skulle vara bra med en uppföljningskurs med ännu mer egna övningar.
  • Precis vad vi behöver
  • Bra jobbat Thomas och Eva! Otroligt inspirerande (+ teckning på en glad sol)
  • Mer i samma stil – gärna som fördjupning
  • Väldigt bra kursdag! Inspirerande att se många olika bra och dåliga exempel på skriven text/skyltar från olika sammanhang.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv