Reviewing med Roger Greenaway, Stockholm 14-15 november 2012

Senast ändrad: 29 november 2012

CNV höll tillsammans med Naturskoleföreningen en workshop Reviewing and Evaluation på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 14-15 november 2012. Ledare för workshopen var reviewing-experten Roger Greenaway från Skottland, som nu guidade svenska naturvägledare för andra gången.

Läs en rapport från workshopen här!

Kontaktinformation