Att skriva om natur, Umeå 2013

Senast ändrad: 03 mars 2022

CNV har för fjärde gången arrangerat denna populära kurs med Thomas Öberg från Natur i norr som kursledare. Den 20-21 februari gick kursen av stapeln på SLU i Umeå. De 21 deltagarna fick utveckla din förmåga att skriva bra texter som fångar den naturintresserade allmänheten.

Under den praktiskt inriktade kursen diskuterade Thomas med deltagarna hur man kan ta ett steg från den traditionella ”naturbyråkratprosan” till en mer levande text som berör människor. Alla fick reflektera över stilgrepp, fallgropar och möjligheter i sitt skrivande. Skrivarverkstad med respons från kursledaren ingick och blev till en vernissage i kurslokalen. I kursen har också ingått att man fått skriva en text efter de erfarenheter man gjort under kursdagarna, och få respons på den från Thomas.

Kursen avslutades med ett extra inslag i form av en exkursion till Umeälvens delta där vi studerade nyproducerade skyltar. Värd för exkursionen var företaget Enetjärn Natur, som utformat skyltar i området på uppdrag av länsstyrelsen.

Kursen kan komma att ges igen om intresse finns. Anmäl ditt intresse här.

I kursen ingick boken Att skriva om natur som Thomas Öberg skrivit för CNV. Läs mer och beställ boken här. Läs CNV:s intervju med Thomas här.

Läs mer om Thomas Öberg och Natur i norr här.
Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv