Webbinarieserien Världsledande naturvägledning

Senast ändrad: 28 juni 2017

Här finns dokumentation från de tre webbinarierna om naturvägledning för nationalparksförvaltare - webbinarieserien Världsledande naturvägledning i Sveriges nationalparker.

Syftet med webbinarierna är att de ska fungera som ett stöd i arbetet med att genomföra varumärket Sveriges nationalparker vad gäller världsledande pedagogik och naturvägledning. Målgruppen för webbinarierna är nationalparksförvaltare.

Webbinarierna handlar om: att kommunicera budskap om naturskydd; innovativ teknik i nationalparker samt delaktighet i planering och förvaltning. Vi lyfter fram goda exempel från arbete med nationalparker i andra länder. På varje webbinarium har vi med minst en extern föreläsare som berättar kort om sitt arbete med kommunikation om och i nationalparker.

Reflektion om skyddad natur

16 december

Det första webbinariet handlade om hur du som förvaltare kan planera din kommunikation med besökarna så att de under och efter sitt besök reflekterar kring betydelsen av att skydda natur. Föreläsare var Claes Svedlindh och Ignace Schops.

Claes Svedlindh har mångåriga erfarenhet inom naturvården: som naturvårdsdirektör och tidigare som kommunekolog. Han arbetar på Naturvårdsverket som chef på Naturavdelningen. Här är Claes ppt-presentation. Claes.Svedlindh@Naturvardsverket.se

Ignace Schops har under många år arbetat med kopplingen mellan samhället och biologisk mångfald. Han är president i Europarc och fick 2008 Goldman Environmental Prize för sitt arbete med att få till stånd Hoge Kempen National Park, som är den första nationalparken i Belgien. Här är Ignace ppt-presentation.

Här är en inspelning av hela webbinariet.

 

Innovativ teknik i nationalparker

15 februari

Det andra webbinariet hade fokus på ny teknik för obemannad naturvägledning. Föreläsningarna gav inspiration från nationalparker i andra länder och vi diskuterade hur man kan tänka i val mellan olika tekniska naturvägledningsmetoder. Det hölls tre föreläsningar och en avslutande paneldiskussion.

Morag Hutcheson från Parcs Canada pratade om den roll som ny teknik och videos spelar hos Parks Canada för att knyta samma nationalparkerna, historiska moment och marina skyddsområden - både på onsite och offsite. Morag pratade även om rollen som det nationella teamet för New Media Strategies and Investment spelar i att erbjuda digitala upplevelser och att underlätta implementering digital verktyg i Parks Canadas system av skyddade områden. Här är hennes ppt-presentation. Morag.Hutcheson@pc.gc.ca

 

Paige Steele och Lynne Dominy från Acadia National Park i USA berättade om hur Acadia National Park samarbetar med partners för att engagera och entusiasmera ungdomar genom digital naturvägledning. För att fira Acadias hundraårsjubileum 2016 samarbetade parken med Friends of Acadia och Chimani, som är en app-utvecklare, för att lansera det populära och familjevänliga Acadia Quest-programmet i ett gratis och roligt digital format. Den upplevelsebaserade skattjakten är en plats- och nationalparks-baserad utmaning och genomförs med hjälp av en mobil enhet. Utmaningen tillåter ungdomar att lära sina äldre bekanta nya tekniska färdigheter, skapar morgondagens ambassadörer och mycket mer. paige@friendsofacadia.org och cavate@msn.com.

Här är deras ppt-presentation och deras två filmerna:

 

Neil Rathbone från Info Point i Storbritannien berättade om hur man kan arbeta med digital naturvägledning när å ena sidan mobiltelefoner och surfplattor används alltmer, men å andra sidan historiska och naturbaserade besöksmål ofta ligger avlägset, vilket innebär nackdelar både när det gäller att erbjuda information och naturvägledning och att samla in respons från besökare. Hans föresläsning fokuserade på de senaste mobila teknikerna - från appar till beacons - och beskrev en ny lösning på en brist på infrastruktur, genom att skapa ett privat internet. Han berättade om några fall från Storbritannien med betydande aktörer som National Trust och the Royal Society for the Protection of Birds. Här är hans ppt-presentation.neiltheflyer@gmail.com 

Här är en inspelning av hela webbinariet

 

Delaktighet i planering och förvaltning

28 mars

Det tredje webbinariet hade temat planering av naturvägledning med fokus på delaktighet och samverkan. Där fick man lära sig hur man gör en
naturvägledningsplan för nationalparker med utgångspunkt från interpretation och hur man i planeringsarbetet arbetar med samverkan och dialog. Det hölls föreläsningar med frågestund efter varje samt en avslutande diskussion med alla föreläsare närvarande.

James Carter från Storbritannien, som arbetat i många sammanhang med planering av natur- och kulturvägledning i samverkan, var den första föreläsaren. James berättade om huvudidén med interpretation och att arbeta med teman. Huvuddelen av hans föredrag handlade om hur man i Cairngorms nationalpark i Skottland arbetat med att planera interpretation i partnerskap mellan flera organisationer, utifrån fyra nyckelteman för parken. James beskriv både poänger och utmaningar med detta angreppssätt.

Daniel Gustafson från Länsstyrelsen i Örebro län höll i den andre föreläsningen. Daniel är tillsammans med Elisabeth Karlsson författare till det som med all sannolikhet kommer att bli Sveriges första naturvägledningsplan för en nationalpark, i Tiveden. Daniel beskrev arbetet med denna plan, inklusive målgrupper, mätbara mål, teman för parken och vilka naturvägledningsmetoder man vill satsa på. Daniel berättade också om de samarbeten och idéer till samarbeten som finns kring Tivedens nationalpark och hur detta kopplar till varumärkesarbetet.

Tredje föreläsare var Anders Arnell från Centrum för naturvägledning. Han berättade om arbetet med två handledningar i planering av interpretation och naturvägledning. Dels arbetar CNV med att färdigställa en handledning i planering av naturvägledning, som komplement till den tidigare utgivna handboken för tillgängliga natur- och kulturområden. Dels har CNV på uppdrag av Riksantikvarieämbetet producerat en metodhandledning för planering av interpretation, med titeln Platsens berättelser. Den innehåller bland annat övningar i att utforma teman och att lära känna sina besökare.

Här är en inspelning av hela webbinariet

 


Kontaktinformation