Tack för din anmälan!

Senast ändrad: 14 september 2017

Tack för din anmälan till Naturvägledning om fåglar 19-20 oktober!

Efter sista anmälningsdag 1 oktober får du närmare information om seminariet.

Eventuellt återbud måste meddelas senast 16 oktober, annars debiteras full avgift.

Varmt välkommen!

Anders Arnell, CNV
018-672445, anders.arnell@slu.se


Kontaktinformation