Tack för din anmälan!

Senast ändrad: 20 december 2017

Din anmälan är nu registrerad.

Efter sista anmälningsdag, 2 mars, får du besked om du blivit antagen.

Vänligen notera att återbud senare än 13 mars debiteras full avgift.

Om du har frågor kontakta Lena Malmström, CNV (lena.malmstrom@slu.se) 018 - 67 26 04


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv