Efteranmälan Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober.

Senast ändrad: 13 september 2018

Här kan du som varit i kontakt med CNV efteranmäla dig. För frågor, maila cnv@slu.se eller ring Lena Malmström CNV 018-67 25 04.

 

Information om konferensen

Naturvägledning handlar om kommunikation om natur och kulturlandskap med människor som av eget intresse sökt sig till en plats för att lära något nytt, fördjupa sin kunskap, diskutera, agera för, samla kraft, förundras över eller bara uppleva landskapet.

Vi diskuterar naturvägledning och dess potential för framtiden med koppling till  naturvård, hälsa och hållbarhetsmål. Föreläsningar och workshops med fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagare från hela landet. Och så blir det middag och festligheter.

Välkommen!

 

Måndag 8 oktober

Registreringen öppnar kl. 11 i VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, Ulls väg. 26.

Klockan 13-21 bjuder vi på föreläsningar, reflektion och diskussioner. Vi avslutar eftermiddagen med en gemensam middag i naturvägledningens tecken, på Ultunarestaurangen. 

Föreläsare

Mary Alice Arthur, storytelling activist från USA, lär oss att aktivera berättelserna om en hållbar framtid. Läs mer om Mary Alice och föreläsningen här. (Mary Alice kommer även att hålla workshops på tisdagen.) Föreläsningen hålls på engelska.

Carol Ritchie, VD EUROPARC Federation, om betydelsen av kommunikation i skyddad natur och potentialen i europeiskt samarbete. Läs mer om Carol och föreläsningen härFöreläsningen hålls på engelska.
Claes Svedlindh, chef för Naturvårdsverkets naturavdelning, reflekterar över hur naturvägledningen har utvecklats i Sverige parallellt och tillsammans med naturvårdsarbetet i övrigt under de senaste decennierna. Lite exempel på vad som lyckats bra och inte samt förstås lite om utmaningarna vi har framför oss. Läs mer om Claes här.

Rebecka Le Moine, Årets miljöhjälte 2017, har ett starkt engagemang för naturen och inte minst frågan om förlusten av biologisk mångfald, som trots att den av många experter anses vara minst lika viktig som klimathotet, är ganska okänd bland allmänheten. Få känner till att vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter. Hur ska vi kunna bry oss om en fråga som vi inte känner till? Vid CNV:s konferens kommer Rebecka att tala om vikten av att återetablera kontakten med naturen och att sprida nyfikenhet och engagemang. Läs mer om Rebecka och presentationen här.

 

TISDAG 9 oktober

Vi ägnar dagen åt workshops och gemensamma erfarenhetsutbyten från klockan 9 till 16.  Dagen inleds med en gemensam samling. CNV:s föreståndare Eva Sandberg berättar om vad vi kan erbjuda landets naturvägledare idag. Därefter följer sex parallella spår med valbara workshops. Workshoparna ges både för- och eftermiddag för att fler ska ha möjlighet att delta.
Till vårt pass med erfarenhetsutbyte erbjuds alla deltagare ta med sig en idé eller ett projekt som man vill diskutera eller presentera för andra naturvägledare. Samtliga ges tillfälle att presentera sina "fall" och ge respons på andras i mindre grupper.

Workshops

Följ länkarna för utförliga beskrivningar. (Fylls på allteftersom.)

A. Hälsa och naturvägledning. Om hur du i praktiken hjälper deltagare att använda naturen för att må bra till kropp och sinne! Praktisk workshop ute i naturen med Bosse Rosén från Utemaningen. Läs mer.

B. Medborgarforskning: Låt dina besökare bli forskare för en dag - eller för hela livet! Hur du som naturvägledare kan engagera dina deltagare att bli medborgarforskare som uppmärksammar och rapporterar allt ifrån dagfjärilar till årstidsväxlingar. Hands-on verktyg och inspiration med Pavel Bína och Katja Fedrowitz, ArtDatabanken. Läs mer.

C. Stepping into story activism. Ta steget, bli berättelseaktivist! Om hur du hjälper dina deltagare att aktivera berättelser om en hållbar framtid. Mary Alice Arthur (Workshopen ges på engelska.) Läs mer.

D. Pröva på guidekurs. Smakprov på övningar och andra moment som ingår i Interpret Europes utbildning för att bli Certified Interpretive Guide. Per Sonnvik, CNV, och Kristian Bjørnstad, samordnare för Interpret Europe i Norge. Läs mer.

E. Nå fler och sänk trösklarna! Hur kan man nå fler och nya målgrupper med naturvägledning? Hur lyfter vi fram det vi gör och hur sänker vi trösklarna till naturupplevelser? Ta del av goda exempel både från föreläsare och deltagare.

F. Att läsa landskap. Om biologiskt kulturarv och kulturarvets närvaro i naturarvet. Hur läser man och delar landskapets berättelser med deltagare?  Inspirationstur med Clas Tollin. Läs mer.

Anmäl dig här!

Val för middag och workshops

                                                         

                                                     

Erfarenhetsutbyte

Betalningsuppgifter

Dina önskemål och behov

Godkänn och skicka in anmälan

Går det bra för dig att vi delar ut ditt namn och din e-postadress till övriga deltagare, under eller efter konferensen, t ex via en deltagarlista?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta:

Start: Måndag 8 oktober kl. 13.00, med middag på kvällen för den som vill (ange i anmälan).

Slut: Tisdag 9 oktober kl. 17:15

Plats: Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna utanför Uppsala. 

Hitta hit: Till Campus Ultuna reser du enkelt med buss från centrala Uppsala (restid ca 20 min.). På SLU:s webbplats finner du vägvisning för olika färdmedel, till och på campus.

Pris: 2 500 inkl. moms (2 000 kr exkl. moms). Fika båda dagarna samt middag (dag 1) och lunch (dag 2) ingår. Faktureras i efterhand.

Boende: Boende bokas och betalas av deltagarna själva. Vi har förhandsreserverat ett antal sängplatser på Sunnersta herrgård, på promenadavstånd från Ultuna. Bokning och betalning sker direkt till Sunnersta, uppge att du ska gå på konferensen.  I och omkring Uppsala finns boenden i olika prisklasser, se tex. Destination Uppsala eller booking.com.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv