Dokumentation: Seminarium Natur- och kulturstigar

Senast ändrad: 24 september 2020
Deltagarna samlade vid starten av Stolpaleden i Täby.

Den 21-22 november 2019 höll CNV ett välbesökt seminarium i Stockholm i ämnet natur- och kulturstigar. Första dagen ägde rum på Naturhistoriska riksmuseet och andra dagen i fält längs Stolpaleden i Täby och i Hjorthagen i Stockholm. 43 personer deltog totalt, varav 23 båda dagarna. Deltagarna kom från såväl naturum, länsstyrelser och kommuner som från naturföretag och ideella organisationer.

Från innehållet i seminariet kan nämnas följande.

- Vi tittade på råd om stigar från 1978 och konstaterade att mycket är sig likt, men att det finns en större bredd av metoder idag och att man nu arbetar med mer reflekterande förhållningssätt.

- Åse Ahlstrand, som på CNVs uppdrag gjort en översikt över naturums arbete med stigar, berättade mer om denna genomgång och gav några exempel, som också speglats i Naturvägledaren nr 2/2019.

- Robert Ekholm berättade om den nya Ekorrestigen vid naturum Blekinge. Möjligheten att anlägga den har kommit till genom ett projekt, Attractive Hardwoods, under ledning av Skogsstyrelsen.

- Emma Butler, som arbetar med undervisning i landskapsarkitektur på SLU, gav sina perspektiv på dragning och gestaltning av stigar, med exempel från bland annat Tivedens nationalpark.

- Det pedagogiska materialet Arkitekturboxen från Kultur i Väst testades med tillämpning på naturvägledning längs stigar. Materialet fokuserar på olika sinnen, form, färg, platsens berättelser med mera.

- Deltagarna utbytte erfarenheter och praktiska tips kring arbetet med stigar. Några av de frågor som diskuterades var att aktivera besökaren, att ha en röd tråd/ett tema för stigen, samarbete med konstnärer, att ha en ryggsäck med uppdrag istället för en stig, olika typer av smarta skyltar, huruvida QR-koder verkligen används samt att komplettera stigen med handledningar för lärare.

Under den avslutande fältdagen var temat samverkan och dialog kring stigar. Vi besökte två intressanta exempel:

  • Stolpaleden i Täby kommun, som anlagts i bred samverkan med flera föreningar och går genom Täbys stadsskog, från en busshållplats vid en välbesökt friluftsgård till en station längs Roslagsbanan.
  • Hjorthagens natur- och kulturstig, en stig mitt i stadsmiljön, som utvecklats i dialog med barn, ungdomar och vuxna både i det gamla Hjorthagen och den nya Norra Djurgårdsstaden.

 

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv