Guidning i natur och kulturmiljö

Senast ändrad: 13 december 2018

Om du vill spetsa din kompetens när det gäller att planera och genomföra guidningar är detta utbildningen för dig. Du får lära dig vad som gör en guidning bra, får verktyg för reflektion och utveckling och testar dina nyvunna kunskaper genom att guida dina kurskamrater och genom praktik. Utbildningen innehåller även moment om säkerhet, värdskap och ledarskap. Genom utbildningen får du ett certifikat från den europeiska organisationen Interpret Europe. Vi arbetar för att utbildningen ska kunna hållas inom ramen för den nationella normen för utbildning av naturguider.

Guidning i natur och kulturmiljö är en uppdragsutbildning som ges av Centrum för naturvägledning (CNV), SLU. Kursen kommer att genomföras under sommarhalvåret 2019 (planerad kursstart mars 2019). Utbildningen ges delvis på distans och den motsvarar ungefär 18 dagars studier. Dessutom ingår 5 dagars praktik fördelat på minst två tillfällen.

Genom att gå kursen ska du som är verksam guide få bättre möjligheter att guida på ett professionellt sätt i svensk natur och kulturmiljö. Efter utbildningen ska du kunna

  • kommunicera med deltagare på ett genomtänkt, entusiasmerande och involverande sätt.
  • förbereda, genomföra och utvärdera ett guideprogram så att det inte stör naturen, andra människor eller markägare.
  • förebygga och hantera incidenter.
  • planera en guidning så att deltagaren ges goda möjligheter att få en positiv upplevelse, bland annat genom förmåga att bedöma gruppens förutsättningar, tillämpa gott värdskap och anpassat ledarskap.
  • reflektera över din egen roll som guide och naturvägledning som fenomen utifrån övningar och kurslitteratur.

Utbildningens innehåll baseras på den nationella normen för utbildning av naturguider. Se  www.utbildningsnorm-naturguider.se. De fyra huvuddelarna i normen och i kursen är:

  1. Kommunikationsförmåga
  2. Logistik, organisation och planeringsförmåga
  3. Säkerhet: förebyggande säkerhetsarbete och incidenthantering
  4. Värdskap, ledarkompetens och service

Utbildningen motsvarar nivå 5 i det europeiska systemet för heritage interpretation i European qualifications framework, det vill säga utbildningsnivå för professionellt verksamma guider. Se sidan 69: https://issuu.com/aldenbieseneu/docs/manual-inherit-en 

Kommunikationsdelen i utbildningen innehåller en guideutbildning från den europeiska organisationen Interpret Europe. Kursdeltagare som godkänns blir Certified Interpretive Guide enligt Interpret Europes egen standard. Läs mer om Certified Interpretive Guidewww.interpret-europe.net/top/training/guide-course.html (obs för att få detta certifikat och att genomgå utbildningen krävs medlemskap i organisationen).

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning av övningsuppgifter och guidning. Vid utbildningens slut behöver studenten ha genomgått en första hjälpen-utbildning inom L-CABCDE som inte är äldre än tre år. Möjlighet att genomgå denna utbildning kommer också att ges i anslutning till kursen.

Period som utbildningen pågår: mars-oktober 2019. Fyra träffar i Uppsala under den perioden.

Pris: cirka 10 000 kr ex moms. Kostnader för första hjälpen-utbildning inom L-CABCDE, boende, resor och mat tillkommer.

Anmäl ditt intresse till cnv@slu.se så återkommer vi till dig i december för att se till att du inte missar när anmälningsmöjligheten öppnar.

Frågor: Om du har frågor kontakta oss gärna på cnv@slu.se eller Per Sonnvik på 018-672444, per.sonnvik@slu.se 


Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se