Guidning i natur och kulturmiljö är inställd 2019

Senast ändrad: 18 februari 2019

Utbildningen Guidning i natur och kulturmiljö är inställd för 2019. Vi hoppas kunna erbjuda den 2020 istället.

En del av utbildningen kommer dock att genomföras som planerat (2019)*. Det är guidekursen från den europeiska organisationen Interpret Europe. Kursdeltagare som godkänns blir Certified Interpretive Guide enligt Interpret Europes egen standard. Läs mer om certifieringen här. Du kommer inom kort att kunna anmäla dig till kursen på denna sida: www.slu.se/cnv-aktiviteter

*Med reservation även här för deltagarantal.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv