Kartläggning av aktiviteter inom limnisk pedagogik i Sverige

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Undervattensbild på en gädda, näckrosor och andra växter. Foto.

Kartläggningen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med sötvattenspedagogik, både inom skolans värld och inom annan offentlig eller privat verksamhet. Avsikten är att få en bild över vad som sker inom ämnet limnisk pedagogik runt om i Sverige.

Limnisk pedagogik

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) genomför kartläggningen som en del av Havs- och vattenmyndighetens uppdrag till CNV att skapa ett nätverk inom limnisk pedagogik. 

Vi vill gärna få en bild över vilka fantastiska verksamheter ni bedriver runt om i landet. Och vi hoppas att ni vill dela med er av vad ni gör. Det blir också en del av det arbete att bygga upp en kunskapsbank där ni pedagoger/naturvägledare/guider kan ta del av varandras erfarenheter.

Här kan du beskriva din verksamhet inom limnisk pedagogik

Dina kontaktuppgifter

Godkänn och skicka er beskrivning.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Är du intresserad av att nätverka och utbyta erfarenheter med likasinnade? Läs mer om hur CNV jobbar med limnisk pedagogik.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv