Kurs för guideutbildare på naturum

Senast ändrad: 16 januari 2019

Anmäl dig nedan för att delta på kursen för guideutbildare på naturum. Oavsett om du tänker delta via videolänk eller i Uppsala.

Anmäl dig här!

Dina önskemål och behov

Godkänn och skicka in anmälan

Går det bra för dig att vi delar ut ditt namn och din e-postadress till övriga deltagare, under eller efter utbildningen, t ex via en deltagarlista?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv