Dokumentation: Digital träff med limniska nätverket, 8 oktober 2020

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Havsanemon, blåmusslor och sjöpungar på VIRTUE-skiva

Ett friskt vattendrag har en hög biologisk mångfald. Vilka arter signalerar ett friskt vattendrag? Hur kan vi enkelt ta reda på vilka arter som finns i våra vattendrag? Dessa frågor kikade vi närmare på under den digitala träffen med limniska nätverket 8 oktober 2020.

Föreläsningarna som hölls:

Mångfalden i sjöar och vattendrag

Ulf Bjelke, miljöanalysspecialist SLU Artdatabanken.

Undersök mångfalden i era vattendrag med VIRTUE

Mikael Olsson, projektledare på Institutionen för Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

 

Du kan ta del av föredragen på vår youtubekanal. Den är 1h 21 minuter lång. 

0 minuter-46 minuter: Mångfald med Ulf Bjelke

46 minuter-1h21 minuter: VIRTUE med Mikael Olsson: 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv