Seminarium: Naturvägledning som stöttar skolan

Senast ändrad: 15 december 2020
Gymnasieklass ute med naturum Tåkern, maj 2016.

26 november 2020 höll CNV det digitala seminariet "Naturvägledning som stöttar skolan" i samarbete med Naturskoleföreningen. På denna sida kan du läsa om seminariets upplägg, se seminariet via en inspelning, ta del av en sammanfattning av chatten och anteckningar från gruppdiskussioner.

Seminariet hölls via det digitala mötesverktyget Zoom och vände sig till naturum och andra som är intresserade av att samarbeta om naturvägledning med skolor och lärare. Cirka 75 engagerade personer deltog, från naturum, naturskolor, kommuner, länsstyrelser, ideella organisationer, företag, universitet med flera.

Syftet med dagen var att genom erfarenhetsutbyte, kunskap och aktiviteter inspirera naturvägledare i samarbetet med skolans värld. Vi ville samla naturvägledare som vill stötta skolan med rum för lärande och upplevelser i naturen. Deltagare på seminariet skulle få med sig inspiration, nätverk, praktiska aktiviteter och material att använda vidare.

På seminariet lyftes det fram goda exempel från naturum och andra inspirationskällor. Vi fördjupade oss i frågor kring samverkan och nätverkande för skolan liksom hur man bäst kan nå ut till skolorna. Naturskoleföreningen berättade om aktiviteter och övningar, där också kopplingar till läroplan och anpassningar till olika årskurser togs upp. Vi diskuterade hur aktiviteter för skolan kan skräddarsys, anpassas till kursplaner och tillgängliggöras på webben. Innehållet i seminariet kopplades till aktuell forskning och till Agenda 2030.

Deltagarna fick via menti.com skriva var i landet de befann sig och vilken natur de hade i närheten. Se svaren här.

Deltagarna fick via menti.com sist på seminariet skriva ner vad de tog med sig från dagen. Du kan se svaren här.

Här kan du ta del av:

Ta del av dokumentation från delar av seminariet vid respektive programpunkt här nedan.

SEMINARIETS PROGRAM

Inledning

Välkomna. Arrangörerna. Deltagarna. Dagens program och koppling till Agenda 2030. Se presentationsfil.

Aktuell inspiration och information

* Naturskoleföreningen: Utomhuspedagogik efterfrågas nu; Risker; Klassrum med himlen som tak; Skolverkets kurs i utomhuspedagogik. Se presentationsfil.
* Friluftslivets År 2021: Om Friluftslivets år och des skolrelaterade delar; Hur får vi fler att välja friluftsliv? Se presentationsfil

Deltagarna fick efter dessa två föreläsningar via menti.com skriva ner vad de tog med sig. Se svaren här.

Erfarenhetsutbyte i grupper

Baserat på vad man i anmälan noterat att man vill diskutera om.

Aktiviteter för olika årskurser

Naturskoleföreningen om aktiviteter för olika årskurser, koppling till läroplan och forskning. aktiviteter för olika årskurser. Se presentationsfil - del 1 och del 2.

Samverkan, nätverk och att nå ut till skolorna

Korta introduktionsföreläsningar om samverkan och nätverkande. Workshops om samverkan, nätverk och att nå ut till skolorna. Att tillgängliggöra på webben. Skräddarsy för olika grupper. Rapportering från grupper. Se presentationsfil.

Avslutande reflektion


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv