Limnisk träff 14 april med Blå lådan

Senast ändrad: 29 januari 2024
Omslag broschyr Blå lådan

På den limniska träffen 14 april 2021 fick vi höra om Vattenverkstadens projekt Blå lådan. Blå lådan är en teoretisk, fysisk och digital plattform med syfte att tillgängliggöra kunskap om vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet.

Stephanie Anvelid och Pär Glans berättade om projektet Blå lådan, ett treårigt arvsfondsprojekt som pågick 2018-2020. Under projektets gång utvecklades pedagogiska metoder och material för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer för att uppleva vatten och dess miljöer. Resultatet formade en palett av verktyg, material och metoder som kan paketeras på olika sätt beroende på behov, förutsättningar och önskemål.

Se inspelningen från träffen.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv