Utenavets webbinarium: Poängen med undervisning och lärande utomhus

Senast ändrad: 15 september 2021
Kurs i naturvägledning vid Fyrisån

Välkommen till ett halvdagswebbinarium med sju perspektiv på undervisning och lärande utomhus. Arrangör är Utenavet, det nationella samarbetsnätverket för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet består idag av sju organisationer från akademi och praktik. Webbinariet är Utenavets bidrag till temamånaden "Lära ute" inom ramen för Friluftslivets år.

På webbinariet kommer en serie korta filmer att lyfta olika perspektiv på utbildning, forskning, teori och praktik kring utomhuspedagogik och naturvägledning. Det hela varvas med tid för frågor och diskussion. Innehållet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Skollagen 2010:800. 

Vi hoppas på många engagerade deltagare och givande samtal!

Värd för webbinariet är Jönköping University. Länk skickas till alla anmälda i god tid före mötet. Arrangör och medverkande är samtliga Utenavets organisationer.

Läs mer här om temamånaden Lära ute inom Friluftslivets år.

Varmt välkommen till vårt webbinarium! 

 

Program
(reservation för mindre ändringar)
Varje pass består av kort intro, film och frågestund. 

08.00
Incheckning, digitalt mingel i grupper

08.15
Inledning, om Utenavet, vilka är här

08.30
Låt inte lärandet stanna vid tröskeln! - Anders Szczepanski, Spetsa AB/Unitalent, Linköping University Holding
Utomhuspedagogik för yngre barn - Kerstin Andersson, Friluftsfrämjandet

09.15
Fikapaus, möjlighet att prata i smågrupper

09.45
Utomhuspedagogik för alla, Naturskolans verksamhet - Anna Ekblad, ordförande Naturskoleföreningen
Utomhuspedagogik i samverkan mellan akademin och naturskolan - Maria Hammarsten, Jönköping University
Utomhuslärande ur universitetsperspektiv - Emilia Fägerstam och Ola Uhrqvist, Forum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet
Kort paus

11.00
Platser för lärande utomhus - Lena Jungmark, Tankesmedjan Movium vid SLU
Interpretation, förstahandsupplevelser och platsens betydelse - Anders Arnell, SLU Centrum för naturvägledning
Avslutande diskussion, vi ser framåt

12.00
Webbinariet avslutas. 

 

Anmälan Utenavets webbinarium 12 oktober

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se