A Sense of Place - seminarium om planering av naturvägledning och kulturmiljöpedagogik

Senast ändrad: 08 augusti 2017

Den 16 juni 2014 samlade CNV 30 personer från natur- och kulturarvssektorerna i Sverige (och en besökare från Finland!) hos Riksantikvarieämbetet i Stockholm för en dag med föreläsningar och workshop på tema Interpretive Planning.

Vi gästades av en av Storbritanniens ledande experter inom området,  James Carter, som arbetat under många år med planering och utveckling av kommunikation i publika natur- och kulturarvsmiljöer. 

Seminariet fokuserade på planering av naturvägledning och kulturmiljöpedagogik. Och vad Interpretive planning egentligen innebär. James utgick från konkreta exempel och genomförda projekt från i alltifrån Rom till Stockholm och Edinburg.  

På eftermiddagen inbjöd Statens fastighetsverk till en workshop i Kvarteret Krubban (i anslutning till Riksantikvarieämbetets lokaler) i syfte att låta deltagarna fundera över hur området med dess värden skulle utvecklas för att göras mer tillgängligt för allmänheten.  Diskussionerna kom att handla om planering generellt för tillgängliggörande förvaltning. Efter en timmes intensivt workshopande pekade James på att gruppen synliggjorde behovet av att fokusera särskilt på det som handlar om kommunikation om natur- och kulturvärden och att själv vara tydlig om var gränserna till andra dimensioner i förvaltningsplanering går.

Några av James teman och länkar till hans presentationer från seminariet:

1 Bra interpretation; 
-
har ett klart och tydligt mål,
- är medveten om sin publik och möter besökarnas intressen,
- är känslig för platsen eller de föremål den presenterar,
- baseras mer på idéer och koncept än på fakta,
- ger en personlig, kreativ version av de berättelser som presenteras.
Se presentation Effective interpretation.

2 Tematisk interpretation
- Ett tema är en idé.
Se presentation Thematic interpretation.

3 Interpretationens kontext
- Idén om interpretationens roll är i ständig förändring. Från ambitionen om att "avslöja" en plats skönhet och skapa förundran hos besökare i skrivningar från Interpretationens barndom i USA  till förhållningssätt om "budskapsorienterad" interpretation som strategisk kommunikation (baserat på kommunikationspsykologi) i syfte t ex att skapa opion för skydd av natur- och kulturarv. Och dagens allt större fokus på interpretationens roll för upplevelser inom turism.
Se presentation Interpretation´s changing context

4 Att engagera besökare
- Vad söker besökare? Främst kunskap, ett socialt sammanhang och upplevelser enligt James. Men alla besökare är olika. De kan indelas i fem kategorier Browsers, som snabbt scannar av och lite förstrött tittar på en utställning, Facilitators som är mer intresserade av att aktivt använda platsen för lärande och som kommer med t ex  en skolklass eller barnbarn som de vill visa och lära något. Experience seekers som är ute efter en upplevelse utöver det vanliga. Rechargers som i lugn och ro vill ta in platsen och  uppleva det autentiska på egna villkor och slutligen Professesionals/Hobbyist - experterna som vill veta allt och är mycket intresserade av fakta. Vi planerar ofta för de sista - men de är i själva verket en mycket liten del av besökarna.
Se presentationen Engaging visitors.

Seminariet arrangerades i samarbete med Avdelningen för miljökommunikation vid SLU (som del av forskningsprojektet Planering för kulturarvsinterpretation, PAKI) och i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

James Carter är redaktör för och en av författarna bakom en uppskattad handbok om planering – A Sense of Place

Se också James Carters avslutningsanförande  från den internationella naturvägledningskonferensen i Sigtuna i juni 2013


Kontaktinformation