CNV på konferens om "Heritage Interpretation and Tourism"

Senast ändrad: 26 maj 2014

Interpretation och turism var temat för 2014 års Interpret Europe-konferens, som ägde rum i Kroatien den 10-13 maj. CNV fanns på plats och bevakade workshops om allt från folksånger och 3D-animationer som verktyg för kommunikation till föreläsningar om utveckling av planeringsmodeller och idéer om hur lokalbefolkningens berättelser kan bli del i turismutvecklingen.

Interpret Europes fjärde konferens
Interpret Europe är en europeisk organisationen för naturvägledning. Heritage interpretation är det begrepp som används internationellt för naturvägledning. Konferensen var den fjärde konferensen som organisationen ordnade. 2013 var CNV nationell värd för Interpret Europe-konferensen i Sigtuna - då även i samarbete med den globalt verksamma naturväglednings-organisationen NAI. Läs mer om dessa organisationer på CNV:s internationella sidor.

Åttio deltagare från 28 länder fanns på plats i Primosten i Kroatien för att dela egna och andras erfarenheter. Från Sverige deltog CNV och Statens fastighetsverk.

Interpret Europe konferens i Kroatien 2014. Foto: Eva Sandberg
Marjeta Svetel från Slovenien leder en diskussion om turismutveckling
och natur- och kulturarvsinterpretation vid "piratlandet" innanför grindarna
på en all-inclusive-resort i Kroatien.


Naturvägledningsplanering och lokalt engagemang
Många föreläsningar handlade om planering. Företag som arbetar med naturvägledning har ofta breda uppdrag när de tar fram planer. I utveckling av ett besökscenter, en utställning eller planer för en hel nationalpark krävs inte bara kunskap om hur man fångar platsens själ och hur man väljer rätt teknik och metoder för att berätta dess historier på ett sätt som fångar besökarna. Dessutom måste man ofta vara bra på att involvera dem som är berörda lokalt och besökarna själva i planeringsprocessen.  

Turism och naturvägledning
Flera av konferensens exkursioner handlade om hur Kroatien som är ett växande turismland kan bibehålla och använda sitt natur- och kulturarv för kvalitetsturism. Många av öarna har kort turistsäsong. Arbetslöshet och avfolkning är ett problem på landsbygden. Kan naturvägledning bidra till längre säsonger och nya arbetstillfällen? Vad krävs i så fall? Vem har rätt att bestämma över utvecklingen på öarna? Stora resort- och hotellkedjor vill investera. Vad händer då med den lokala naturen, kulturen och historien? En av exkursionerna gick till all-inclusive-anläggningen där man rekonstruerat en fullständig kroatisk by innanför grindarna. En annan till de små öarna Zlarin och Krapanj kända för tvättsvamp och korallfiske där man kämpar för att skapa arbetstillfällen och förlängd turismsäsong med begränsade resurser.     

Franciskanermunk lär ut svampfiske på ön Zlarin. Bild: Eva Sandberg
Franciskanermunk lär ut tvättsvampfiske på ön
Zlarin i Kroatien. Idag en del av öns kulturarv. 

Keynotes
Tre huvudföreläsningar (sk keynotes) gavs på konferensen. De beskrivs på konferensens hemsida. En handlade om betydelsen av autenticitet i naturvägledning. En om ekomuseer och hur man kan stimulera lokalsamhällen att visa upp sitt natur- och kulturarv för besökare. Den sista om svårigheten att få turism hållbar och behovet av och vilken roll naturvägledning kan ha i lärandeprocesser för hållbar utveckling som integreras i turism


CNV föreläste om Thought listing
CNV bidrog med en föreläsning om det nationella försök med utvärdering av naturvägledning genom så kallad "thought listing" som genomfördes sommaren 2013. Thought listing eller tankelistning är en metod som går ut på att fråga besökare / deltagare vad de tänker på efter ett besök i en utställning eller efter att de deltagit i en aktivitetet. Svaren kategoriseras och bedöms av den som ansvarar för aktiviteten utifrån de mål man har. Slutsatserna kan ligga till grund för förändringar/förbättringar av utställningar och andra aktiviteter. Åtta naturum deltog tillsammans med CNV i försöket. Presentationen finns här.

 

Dansk rapportering från konferensen

Här kan du ta del av den danska deltagarens rapport från konfernsen. Läs här.


Kontaktinformation