Sveriges lantbruksuniversitet

Naturvägledare

 - vad är det? Och vad gör en naturvägledare?

Naturvägledare underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. De kan till exempel vara naturumpersonal, museipedagoger, närnaturguider, naturskolelärare och ekoturismarrangörer. Naturvägledare kan också kommunicera med besökare genom obemannad naturvägledning som skyltar, mobilappar eller audioguider. En naturvägledare kan dela med sig av sin kunskap om platsen men även underlätta kommunikationen mellan besökare om platsen. CNV hjälper naturvägledare genom att tillhandahålla fortbildningar, handledningar, mötesplatser, nyheter och lärdomar från andra nätverk.

Gå med i CNV:s nätverk

Du är välkommen att anmäla dig till CNV:s nätverk om du är naturvägledare eller intresserad av naturvägledning. Som medlem i nätverket får du nyheter från CNV skickat till dig via epost. Mejla cnv@slu.se för att gå med i nätverket.

Hur vill du kommunicera med andra naturvägledare?

Vi ser över möjligheterna att synliggöra naturvägledare på CNV:s hemsida. Tidigare gjorde vi detta i en karta, med kontaktuppgifter och verksamhetsområde. Hur vill du ha det? Vilka funktioner efterfrågar du på CNV:s hemsida? Mejla oss på cnv@slu.se.

Publicerad: 20 april 2020 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…