Åsa Elfströms reflektioner från Interpret Europes konferens i Skottland

Senast ändrad: 27 november 2018
Åsa Elfström.jpg

Åsa Elfström är naturvägledare och tillförordnad föreståndare för naturum Söderåsen. Hon deltog i Intepret Europes konferens Making connections: Re-imagining landscapes i Inverness, Skottland, 3-6 oktober 2017. Vi ställde några frågor till henne.

Vad tar du med dig från konferensen?

Framförallt fick jag inspiration och en idéinjektion. Det fick jag av bra presentationer och workshops och kloka människor att utbyta tankar och erfarenheter med.

Det var också intressanta diskussioner om landskap: hur landskap fungerar och vad de förmedlar. Vilket landskap vill vi ha i framtiden? Jag lärde mig om hur man kan samarbeta med lokalsamhället för att få människor att berätta sin egen historia om landskapet.

Jag fick praktiska tips om naturvägledning och interpretation, till exempel att man bör tänk på att man som guide är i "work mode" och besökarna i "leisure mode".

Tre goda exempel som jag tar med mig hem:

  • Parco Amico där personer med funktionsnedsättningar på ett dagcenter i Italien blev guider i en närliggande skog.
  • Everything speaks – där allt från personal till bänkar berättar om landskapet.
  • Geologi kan vara svårt att göra levande. I en av presentationerna hörde jag om ett sätt att få geologi att relatera till människors vardagsliv och känslor som var inspirerande!

Tycker du att fler naturvägledare från Sverige bör delta på Interpret Europes konferenser? Varför?

Javisst! (Se ovan...) Alla kan väl inte åka varje gång, men då kan väl CNV ge oss guldkornen.

Man får gott om idéer att inspireras av, även om projekten ofta har större budget än vad vi är vana vid.

Det är kul att få reda på hur naturvägledare arbetar i övriga Europa. På den aktuella konferensen får man även lära sig lite extra om den lokala platsen. När det gäller Skottland så verkar de ha mycket kultur, som poesi och skulptur i naturvägledningen.

I avslutningstalet uppmanades deltagarna att åka hem och göra en sak bättre. Det blir lätt efter all inspiration på denna konferens!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se